پودر جربی شیر

شیر اولین غذا برای انسان است و بشر در هزاران سال پیش متوجه شد که می تواند از این فرآورده با ارزش به عنوان غذا,نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان نیز استفاده نماید.(۱)برای تحقق این هدف,شیر غذایی است که شامل همه مواد مغذی مورد نیاز بشر می باشد.ترکیبات اصلی شیر,آب(۸۷%)و مواد جامد کل(۱۳%)می باشند. مواد جامد کل به نوبه خود به چربی و مواد جامد غیر چربی(SNF) تقسیم می شود.
ترکیبات شیر به ویژه چربی و SNFبه عنوان شاخصی برای کیفیت شیر عمل می کنند.دانستن روش تولید چربی شیر همواره مهم است؛زیرا تولید کنندگان شیر از دیر باز قیمت شیر را بر اساس محتوای چربی آن تعیین می کنند.(۹)
چربی و مواد لیپیدی در شیر به صورت قطرات یا گلبول هایی با ضخامت۱۰-۱میکرون یافت می شوند که توسط لایه یا غشایی احاطه شده اند.این غشا از چسبیدن گلبول ها به یکدیگر ممانعت به عمل می آورد. چربی شیر و علی الخصوص چربی شیر گاو در مقایسه با دیگر چربی های طبیعی,دامنه وسیع تری از اسیدهای چرب را در بر می گیرد.اکثر اسیدهای چرب شیر زوج کربنه و فاقد زنجیر جانبی هستند.(۱) بیش از نیمی از اسیدهای چرب اشاع شیر میریستیک اسید و پالمیتیک اسید هستند.(۲) اسیدهای چرب غیر اشباع بیشتر به حالت سیس و انواع چند غیر اشباع ,عمدتا به صورت غیر کنژوگه دیده می شوند.در عین حال ,مقادیر فراوانی از انواع اسیدهای چرب نیز در شیر یافت می شود.(۱) به طور کلی چربی شیر شامل ۷۰%اسیدهای چرب اشباع ,۲۵%اسیدهای چرب تک غیر اشباع و ۵% اسیدهای چرب چند غیر اشباع است.(۲)
امروزه، روندی به سوی روش زندگی سالم تر وجود دارد که در برگیرنده آگاهی در حال افزایش مصرف کنندگان است از چیزی که می خورند و از اینکه ترکیبات معین چه مزایایی در حفظ سلامتی دارند. ترکیبات موجود و جدید باید به سیستم های غذایی وارد شوند تا در آنها به کندی تنزل کیفیت داده و فعالیت خود را از دست دهند یا توسط واکنشهای اکسایشی فاسدشوند.این ترکیبات همچنین می توانند با اجزای موجود در سیستم غذایی واکنش دهند که ممکن است دسترسی زیستی آنها را محدود کند یا رنگ و مزه فرآورده را تغییر دهد.در بسیاری موارد میکرو انکپسولاسیون می تواند بر این چالشها غلبه کند.(۴)
میکرو انکپسولاسیون فنی است که در انواع فرآیندهای صنایع غذایی برای محافظت از تر کیبات حساس یا حفظ عطر و طعمی که ممکن است در طول فرآوری یا نگهداری از بین بروند ,استفاده می شود.(۳)
میکرو انکپسولاسیون[در واقع] احاطه ریز ذرات جامد ,قطرات کوچک مایع یا گازها در یک پوشش است.میکرو کپسولها کوچک(mµ۱-۱۰۰۰ )هستند و می توانند اشکال بسیار زیادی داشته باشند.(۴)

روشهاي ميكرو انكپسولاسيون

تكنولوژي هاي بسيار زياد موجود براي ميكروانكپسولاسيون مي توانند به دو گروه تقسيم شوند:
۱-استفاده از يك مايع به عنوان بستر سوسپانسيون مثل كواسرواسيون و كوكريستاليزاسيون
۲-استفاده از يك گاز به عنوان بستر سوسپانسيون كه يك فاز مايع به داخل آن پاشيده مي شود.مثل خشك كردن پاششي ،سرد كردن پاششي ،پوشش بستر سيال و كواكستروژن .(۴)

مفاهیم کلی

هسته
هسته به معناي هر تركيب يا ماده فعال مي باشد كه در ميكرو انكپسولاسيون توسط ديواره احاطه مي شود مانند چربي ها، مواد معطر و تركيبات مغذي.
دیواره
ديواره به معناي ساختار تشكيل شده بوسيله عامل ميكرو انكپسولاسيون در اطراف ذرات يك تركيب فعال هسته اي مي باشد.ديواره هسته را در برابر فساد اكسايشي رطوبت ،نور و اثر ساير تركيبات يا فاكتور ها حفظ كرده و فقدان مواد هسته اي فرار را محدود ساخته و آنها تحت شرايط مطلوب آزاد مي سازد.
كارايي ميكرو انكپسولاسيون(MEE)
به معناي نسبتي از تركيب فعال هسته اي مي باشد كه تحت شرايط آزمايشگاهي در دسترس حلال استخراج كننده(پتروليوم اتر) نيست.

افزودنیها

افزودنيهاي سيستم ديواره مثل امولسيفاير،آنتي اكسيدان،پلاستيسايزر،پركنن ده ها يا هر افزودني ‌{ديگري}كه به سيستم ديواره اضافه مي شود تا ويژگي هاي مطلوب ديواره را حاصل نمايد
افزودنيهاي سيستم هسته اي به معناي تركيباتي مثل امولسيفايرها، آنتي اكسيدانها، عوامل كمك به ايجاد پراكنش و هرافزودني[ديگري] مي باشد كه به سيستم هسته افزوده مي شود تا پراكنش هسته را در سيستم ديواره ممكن سازد.(۷)
كاربردها و اهداف ميكرو انكپسولاسيون
كاربرد هاي مهم ميكرو انكپسولاسيون در صنايع غذايي شامل ميكروانكپسولاسيون مواد فعال مثل چربي ها، روغنها،مولكولهاي فرار،مواد معطر ،ويتامينها ،باكتريها،آنزيم ها و مواد معدني مي باشند.(۷)
اين فر آيند را به دلايل مختلف مورد استفاده قرار مي دهند كه عبارتند از :
۱-انكپسولاسيون مي تواند ماده هسته اي را در برابر تنزل كيفيت از طريق كاهش واكنش آن با محيط اطرافش (حرارت ،رطوبت ،هوا و نور) محافظت كند.
۲-تبخير يا نرخ انتقال ماده هسته اي به محيط بيرون كاهش مي يابد يا به تاخير مي افتد.
۳-ويژگيهاي فيزيكي ماده اصلي مي تواند اصلاح شود و راحت تر مورد بهره وري قرار بگيرد.
۴-طعم ماده هسته اي مي تواند حفظ شود.
۵-وقتي مقادير كمي از ماده هسته اي مورد نياز است ،اين ماده مي تواند رقيق شود.
۶-اين تكنيك مي تواند براي جداسازي اجزاي يك مخلوط استفاده شود كه در غير اين صورت با همديگر واكنش مي دهند .(۱۱)
۷-از كلوخه اي شدن مواد هسته اي جلوگيري مي كند.(۱۰)

انتخاب عامل ميكرو انكپسولاسيون

يكي از مشكلات اصلي انكپسولاسيون تركيبات غذايي ،تنوع نسبتا محدود عوامل ميكرو انكپسولاسيون در دسترس است كه مجاز به استفاده در صنايع غذايي مي باشد.(۷)
انتخاب عامل ميكروانكپسولاسيون براي هر عمل مهم است.هر عامل انكپسولاسيون داراي خواص امولسيفايري و تشكيل فيلم مي باشد كه قابليت آن را براي كاربرد به عنوان يك عامل انكپسولاسيون تحت تاثير قرار مي دهد.(۵)به علاوه، يك عامل ميكرو انكپسولاسيون قابل قبول بايد ايمن و بي خطر يراي سلامت مشتري بوده و عاري از هر گونه عطر و مزه باشد؛ زيرا عاملي كه داراي طعم قوي يا متمايز باشد،طعم طبيعي ماده ميكرو انكپسوله را تغيير مي دهد اين عامل بايد قادر به محافظت از هسته در برابر عواملي مانند ،اكسيژن،رطوبت ،نور و ساير تركيباتي باشد كه ممكن است باعث فساد آنها شود.(۷) باید قابل حل در حلال های رایج در صنایع غذایی مثل آب و اتانول باشد. .نباید با مواد هسته ای در طی فناوری نگهداری طولانی مدت واکنش دهد(۱۱) و از تبخير مولكولهاي فرار جلوگيري كرده يا آن را محدود كند. ب علاوه اين عامل بايد مواد مايع را به شكل پودرهاي خشك تبديل كند و بايد خواص كاربردي ويژه اي داشته باشد.براي ميكرو انكپسولاسيون از طريق خشك كردن پاششي اين خواص شامل خواص امولسيفيكاسيون ،تشكيل فيلم و خشك شدن مناسب، پايداري زياد، قابليت آزاد سازي ماده هسته اي هنگام آبگيري و ويسكوزيته پايين محلول تغليظ شده آن مي باشند.(۷)
رايج ترين مواد پوششي مورد استفاده در صنايع غذايي عمدتا موادي هستند كه در خشك كردن يا سرد كردن پاششي مورد استفاده قرار مي گيرند مثل كربوهيدراتها پروتئينها و ليپيدها
خشك كردن پاششي
انكپسولاسيون به روش خشك كردن پاششي از اواخر دهه ۱۹۵۰در صنايع غذايي براي محافظت روغنها در برابر تنزل كيفيت(اكسايش) و تبديل مايعات به پودر استفاده مي شود.
خشك كردن پاششي پر استفاده ترين تكنيك ميكرو انكپسولاسيون در صنايع غذايي است.و به طور معمول براي آماده سازي افزودنيها و طعم هاي غذايي خشك و پايدار استفاده مي شود اين فر آيند مقرون به صرفه،انعطاف پذير منطبق با تجهيزات فراوري رايج مورد استفاده است وذراتي باكيفيت مناسب توليد مي كند.در واقع هزينه اي توليد به روش خشك كردن پاششي كمتر از ساير روش هاي انكپسولاسيون است.
در اين روش ماده اي كه قرار است انكپسوله شود به همراه ماده حامل با نسبتي متفاوت هموژنيزه مي شود.اين مخلوط سپس وارد يك خشك كن پاششي شده و با يك نازل يا چرخ در حال گردش اتميزه مي شود.آب به وسيله هواي داغي كه حاوي ماده اتميزه مي باشد، تبخير مي شود.سپس ميكرو كپسولها به انتهاي پايين[ خشک کن] ريخته و جمع آوري مي شوند.(۱۱)
ميكرو انكپسولاسيون چربي ها از طريق خشك كردن پاششي ميزان چسبندگي آنها را كاهش مي دهد و خواص بهره وري آنها را در طي نگهداري ،حمل و نقل و تلفيق يا تركيبات بدون چربي بهبود مي بخشد.(۱۰)

ساختار ميكروكپسولها

ساختار ميكرو كپسولها در چندين دسته طبقه بندي مي شوند.يك دسته با نام انكپسولاسيون ماده زمينه اي شناخته مي شود.اين ساده ترين ساختار است كه در آن يك كره با يك ديوار يا غشا با ضخامت يكنواخت احاطه شده است كه شبيه يك تخم مرغ است. (۱۱) در اين طرح ماده هسته اي به صورت تصادفي در داخل پوسته پراكنده مي شود .(۱۰)اين ميكرو كپسول اصطلاحا ساختار تك ذره اي نام دارد.(۱۱)كه فر آيند خشك كردن پاششي منجر به توليد آن مس شود.(۱۰))همچنين ممكن است ميكرو كپسولهايي طراحي شوند كه چندين هسته مجزا در داخل يك پوسته داشته باشند يا بسيار رايج تر،تعداد بيشمار ي ذرات هسته اي در يك ماده زمينه اي ادغام شده باشند.اين نوع طراحی اصطلاحا ساختار متراكم نام دارد.(۱۱)

فرآيند ميكرو انكپسولاسيون

۱- آماده سازي سيستم ديواره : غلظت كل مواد جامد ديواره از۰٫۵%تا۸۰% مي باشد.در ميكرو انكپسولاسيون به وسيله خشك كردن پاششي غلظت مواد جامد ديواره در بازه ۵۰-۵ %و ترجيحا ۱۰تا۳۰ %مي باشد.غلظت ( بار) مورد استفاده هسته ها براي ميكروانكپسولاسيون به تركيب[‌‌‌آن] بستگي دارد و معمولا از حدود ۵%تا حدود w/w ) 95% )بوده و ترجيحا ۱۰% تا حدود ۷۵% مواد جامد ديواره خشك مي باشد.غلظت تركيبات غير فرار مثل چربي شير ترجيحا بين ۱۰%تاw/w) 75% )مواد جامد ديواره مي باشد.
۲-افزودن اختياري افزودنيهاي مختلف يا به سيستم ديواره يا به سيستم هسته: ممكن است افزودنيهاي متنوع به سيستم ديواره يا هسته اضافه شوند تا ويژگيهاي مطلوب را در آنها ايجاد كنند.
۳-تلفيق سيستم ديواره و سيستم هسته .
-پراكنش سيستم هسته در سيستم ديواره براي تشكيل امولسيون يا سوسپانسيون:كليد موفقيت در فرآيند ميكرو انكپسولاسيون تشكيل يك امولسيون يا سوسپانسيون پابدار است كه درآن هسته در محلول يا سوسپانسيون سيستم ديواره انكپسولان پراكنده مي شود.دماي هر دو سیستم ديواره و هسته از۴درجه سانتیگراد به ۶۵ درجه سانتیگراد مي رسد. هواي به دام افتاده به شكل كف از طريق ايجاد خلا يا به هر وسيله ديگري خارج مي شود و سپس سيستم هسته در سيستم ديواره پراكنده ميشود.امولسيفيكاسيون يا پراكنش به وسيله هر ابزار پراكنش صورت مي گيرد كه قادر به تشكيل يك امولسيون يا يك سوسپانسيون با ميانگين اندازه ذره هسته اي ۰٫۱تا۱۰ميكرون درسيستم ديواره باشد.براي ميكروانكپسولاسيون به وسيله خشك كردن پاششي ميانگين اندازه ذرات از۰٫۳ تا ۰٫۷ ميكرون قابل پيش بيني است.
معمولا پراكنش هسته به داخل ديواره مركب از دو مرحله مي باشد در مرحله اول يك پراكنش شديد هسته در سيستم ديواره با استفاده از يك ابزار پراكنش صورت مي گيرد كه اين ابزار مي تواند يك هموژنايزر باشد كه با ۱۰۰۰۰تاrpm 35000 و ترجيحا باrpm 13500 براي مدت ۱۰ثانيه تا ۲ دقيقه و ترجيحا براي ۳۰ ثانيه در حال كار است.
مرحله دوم شامل ادامه اين پراكنش شديد مي باشد كه ميانگين اندازه ذرات ۰٫۱ تا ۱۰ميكرون را بدست مي دهد.اين مرحله معمولا شامل يك يا چند چرخه پراكنش با استفاده از هر ابزار مناسب پراكنش مثل هموژنايزر فشار بالا مي باشد كه در فشار ۲۵ تاMpa 80 در حال كار است.
در مورد چربي شير اجزاي امولسيون تا ْ۳۵ اليْ۶۰درجه سانتيگراد و ترجيحا تا ۵۰در جه سانتيگراد قبل از امولسيفيكاسيون حرارت داده مي شودو اين دما تا پايان فر آيند امولسيفيكاسيون حفظ مي شود.
۵-انكپسولاسيون به وسيله يكي از روشهاي ميكرو انكپسولاسيون كه ترجيحا خشك كردن پاششي مي باشد.
۶-برداشت ميكرو كپسولها
ممكن است مراحل اضافي براي فرآوري در مقياس وسيع يا به فراخور نياز براي ميكرو انكپسولاسيون مواد هسته اي مختلف اضافه شود.(۷)

میکرو انکپسولاسیون چربی شیر

چربي شير در سيستم هاي غذايي گوناگون به دليل حساسيت آن به اكسايش و مشكلات استفاده از آن محدود شده است.ميكرو انكپسولاسيون موفق مي تواند چربي شير را به يك پودربه آساني شارش پذير،خشك و پايدار تبديل كند و راه حلي براي اين مشكلات فراهم آورد.(۱۱)فناوري ميكرو انكپسولاسيون،همچنان در پي كاربرد در صنايع لبني مي باشد ولي در چشم انداز اين صنعت يك برون ده بالقوه در تبديل چربي شير به شكل پودر با استفاده از فراوری هاي تعيين شده وجود دارد كه اين فرآيندها عبارتند از: هموژنيزاسيون (براي پراكنش گلبول هاي چربي شیر) و خشك كردن پاششي (براي تثبيت گلبول ها).
ماده زمينه اي جامد يا مواد ديواره ذرات پودري بايد ريز ذرات يا مواد هسته اي را در برابر فساد اكسايشي محافظت كنند. هر ريز ذره اي مي تواند انكپسوله شود ولي براي انكپسولاسيون ريز ذرات چربي ،ماده زمينه اي بايد تا حد زيادي نقش امولسيفايري داشته و قادر به از دست دادن آب باشد. فر آورده هاي پروتئيني شير،سديم كازئينات و كنسانتره پروتئين سرمي (WPC )،خواص امولسيفايري و از دست دادن آب عالي دارند. در حالي كه سديم كازئينات تركيبي نسبتا واحد دارد،(۸)ايزوله پروتئين سرمي(WPI ) به طور معمول حاوي ۹۶%پروتئين بوده و كنسانتره پروتئين سرمي نيز حاوي حدود ۵۰%(WPC50)يا حدود ۷۵%(WPC75) پروتئین مي باشند.(۱۱)
مزاياي ميكرو انكپسولاسيون از اين قبيل هسنتد كه چربي شير مي تواند به شكل پودر پايدار تبديل شود و خواص بهتر شارش[پذيري] پودر مي تواند از طريق كاهش چربي سطحي ذرات پودري به دست آيد. اين همچنين مي تواند توليد پودرهاي با چربي بيشتر را با استفاده از خشك كن هاي مرسوم و نيز توليد پودر چربي مقاوم به اكسايش را تسهيل كند.اندازه گلبول چربي و پايداري آن با گذشت زمان مبناي ميكرو انكپسولاسيون موفق مي باشد.(۳)

آماده سازي ميكروامولسيون هاي پايدار چربي شير:

امولسيون هاي مناسب با گلبولهاي كوچك چربي كه با گذشت زمان پايدارند،با استفاده از WPI (WPC50) و(WPC75) به عنوان امولسيفاير ساخته مي شوند.(۳)
از آنجايي كه پروتئينهاي سرمي در طبيعت به شكل كروي هستند،جذب آنها توسط امولسيون آب روغن منجر به دناتوره شدن مولكول پروتئين و پايداري امولسيون ميشود.(۸)تاثیر امولسیفایر ها بر کارایی میکروانکپسولاسیون
نتایج تحقیقات نشان می دهند که MEE کپسول هایی حاوی WPC50 بیش از MEE میکرو کپسول های حاوی WPC75 وWPI بوده وMEE میکروکپسولهای حاویWPI ازمیکروکپسول های حاوی WPC75 بیشتر می باشد.بیشینگی WPC50 در مقابل دو سیستم دیگر به محتوای نسبتا بالای لاکتوز (۳۷%)نسبت داده می شود که به عنوان یک مانع آب دوست عمل می کند چنین مانع آب دوست ی نفوذ حلال (پترولیوم اتر)را به داخل میکرو کپسول محدود ساخته و بنا بر این به طور معنی داری استخراج چربی شیر را از داخل ذره پودری محدود می سازد.بیشینگیMEE WPIبر WPC75 به آبگریزی بیشتر WPC75 به خاطر ۴٫۵%میزان چربی آن می باشد, آبگریزی بیشتر نفوذ پترولیوم اتر را از طریق دیواره افزایش داده و بر میزان چربی شیر استخراج شده می افزاید.(۷)

تاثیر لاکتوز برکارایی میکروانکپسولاسیون

نتایج تحقیقات نشان می دهند که لاکتوز یک ترکیب جداری کاربردی است بر اساس داده های جدول فوق میزان استخراج چربی شیر از میکرو کپسولهای حاوی ایزوله پروتئین سرمی و لاکتوز محدود شده و MEEافزایش یافته است در سیستم دیواره حاوی WPIعاری از لاکتوز فقط۲۸%چربی شیر باقی ماند و استخراج نشد در حالی که این مقدار در میکروکپسولهای حاویWPIو لاکتوز با نسبت ۱ به ۳ به ۹۵%رسید.(۷) در نتیجه جایگزینی نسبی (۵۰%)پروتئین های سرمی به وسیله لاکتوز منتج به بالاترین(۹۵%)میزان کارآیی میکرو انکپسولاسیون حتی در غلظت چربی۷۵% می باشد.(۶)

نتیجه:

میکروانکپسولاسیون یک فرایند مهم صنعتی برای پوشش فیزیکی مایعات، جامدات یا گازها با یک لایه نازک محافظ به منظور جلوگیری از فقدان آنها به وسیله فراریت و محافظت از آنها در برابر فسادهای شیمیایی می باشد.(۵)
این تکنولوژی در صنایع مختلف از جمله دارویی وغذایی کاربرد دارد. در صنایع غذایی از این فر آیند برای حفظ مواد حساس در برابر اسیب های فیزیکی و شیمیایی استفاده می شود.
از اهداف استفاده از این فرآیند می توان به بهبود خواص بهره وری و شارش پذیری ,سهولت در تلفیق با سایر مواد و افزایش مدت ماندگاری اشاره کرد.(۱۰)
میکرو انکپسولاسیون به روش های متعددی مثل خشک کردن و سرد کردن پاششی ,خشک کردن انجماد ی و پوشش بستر سیال صورت می گیرد که پر کاربردترین آنها در صنایع غذایی خشک کردن پاششی می باشد.
عامل میکروانکپسولاسیون باید دارای خواص امولسیفایر ی و تشکیل فیلم بوده وبا ماده هسته ای هیچ گونه واکنشی نداشته باشد؛ به علاوه باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد به راحتی خشک شده و هنگام آبگیری ماده هسته ای را آزاد سازد.
این فرآیند مشتمل بر شش مرحله می باشد که به طور خلاصه در شکل زیر نشان داده شده است.
هدف اصلی از تولید پودر چربی شیر بهبود خواص بهره وری آنها مثل نگهداری حمل و نقل و ترکیب آن با ترکیبات بدون چربی می باشد.(۱۰)
در میکرانکپسولاسیون چربی شیر از کنسانتره و ایزوله پروتئین سرمی به عنوان امولسیفایر استفاده می شود که در بین آنهاWPC50بیشترین کارایی را دارد .استفاده از لاکتوز می تواند موجب افزایش MEEگرددکه این امر بدین دلیل است که لاکتوز مانع عبور مواد غیر قطبی ز طریق دیواره پروتئینی به داخل هسته گشته ودر نتیجه از خرو.ج هسته توسط این مواد جلوگیری می کند.

منابع:

۱-مرتضوی ,علی, قدس روحانی محسن ، جوینده حسین.۱۳۷۴٫ تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی. انتشارات دانشگاه مشهد (ترجمه)
۲- David w. La Count , James K, Drackley , Steven o, laesch, and Jimmy H.Clark.Alteing the faty acid Composition of milk fat by diet.1998
۳-Development of a Range of Encapsulated Milk Fat Prouducts.
۴-P.M.M.Schrooyen,R.van der Meer and C.G.De Kruif . Microencapsulation:its application in nutrition. Proceeding of the Nutrition society(2001).vol 60.
۵-Young D.Kim,Charles V Morr, and Timothy W,shenz. Microencapsulation properties of gum Arabic and Several Food Proteins:liquid Orange Oil Emulsion Particles. Agric.food Chem.1996.vol44
۶-S.L.Young,X.Sarda,and M.Rosenborg.Microencapsulating Propertis of Whey Proteins. Dairy Science.Vol.76
۷-S. L. Young. Moshe Rosenberg.Milk Derived Whey Protein-based Microencapsulation and A Method of use. US Patent Issued
۸-M.Kieran Keof ,Brendan T. O Kenedy.milk fat microencapsulation using whey proteins.
۹-M Hassanuzzaman,M ,A ,K .Azad . M ,A,Barik and M ,Z , Rahman.milk fat production trend and effect of season on it at Sree-Nagor milk shed area under milk vita throughout the year .Pakistan Journal Of Noutrient 1.vol 5. 2002
۱۰- Gustavo V. Barbosa-Cnovas and Pablo Juliano .Physical and Chemical Properties of.Food PowdersFood Engineering Program.2002
۱۱-Kashappa Goud H. Desai and Hyun Jin ParkRecent Developments in Microencapsulation of.Food IngredientsGraduate School of Biotechnolo

رضا اسلامی، دانشجوی کارشناسی علوم وصنایع غذایی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مسیح سرفرازی، دانشجوی کارشناسی علوم وصنایع غذایی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

Review Overview

User Rating: Be the first one !

بازدیدها: 281

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.