خانه / آزمایشات صنایع غذایی / آزمایشات میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشات میکروبیولوژی مواد غذایی

گزارشکار تعیین بار میکروبی گوشت

بار میکروبی گوشت ادامه مطلب »

گزارشکار شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها به روش Most Probable Number

شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها ادامه مطلب »

گزارشکار آزمایشگاه کشت قارچ ها

کشت قارچ ها ادامه مطلب »

گزارشکار آزمایشگاه جداسازی آسپرژیلوس نایجر مولد اسید سیتریک

آسپرزیلوس نایجر ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری سالمونلا

سالمونلا ادامه مطلب »

دانلود گزارشکار رنگ آمیزی سودوموناس

سودوموناس

سودوموناس ادامه مطلب »

رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی اسپور

 دانلود گزارشکار  رنگ آمیزی اسپور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1585 ادامه مطلب »

گزارشکار محیط کشت

 دانلود گزارشکار محیط کشت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1612 ادامه مطلب »

آشنایی با میکروسکوپ و رنگ آمیزی ساده

 دانلود گزارشکار آشنایی با میکروسکوپ و رنگ آمیزی ساده برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 803 ادامه مطلب »

شناسايي و جداسازي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس

استافيلوكوكوس اورئوس

استافيلوكوكوس اورئوس ادامه مطلب »