خانه / آزمایشات صنایع غذایی / آزمایشات غلات

آزمایشات غلات

گزارشکار آلوئوگراف

دانلود گزارشکار آلوئوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 491 ادامه مطلب »

گزارشکار اكستنسوگراف

اکستنسوگراف

دانلود گزارشکار اكستنسوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 367 ادامه مطلب »

گزارشکار فارينوگراف

فارینوگراف

دانلود گزارشکار فارينوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 345 ادامه مطلب »

دانلود گزارشکار آميلوگراف

دانلود گزارشکار  آميلوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 306 ادامه مطلب »

گزارشکار عدد فالينگ

فودا

دانلود گزارشکار  عدد فالينگ برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 545 ادامه مطلب »

گزارشکار آزمون زلني

دانلود گزارشکار  آزمون زلني برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 477 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین افت

تعیین افت گندم

دانلود گزارشکار تعیین افت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 585 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین ناخالصی

ناخالصی گندم ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد

خمیر کیک

دانلود گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 507 ادامه مطلب »

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 642 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم

گلوتن

تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری تخمیر

اندازه گیری تخمیر ادامه مطلب »