تصفیه فاضلاب و پساب

تصفیه پساب با فرآیند ازن زنی

1.     گندزادایی به چه فرآیندی اطلاق می شود؟ و روش های معمول آن چیست ؟ پاسخ : گندزدايي  به عنوان مهمترين مرحله از مكانيسم غير فعال سازي ميكروبهاي بيماريزا محسوب مي شود كه به منظورجلوگيري از انتشار بيماريهاي ناشي از آلودگي آبها بكار ميرود . نکته مهم در گندزدایی: این فرآیند پس از تصفیه فاضلاب انجام می شود. سه روش آن : افزودن مواد شیمیایی، تصفیه حرارتی،تصفیه تابشی

2.     تفاوت راديكال هيدروكسيل و ازن در چيست؟ پاسخ : راديكال هاي آزاد هيدروكسيل با مخلوطي از ازن و راديكال هاي هيدروكسيل مي توانند يك عامل اكسيد كننده ي قوي  باشند. راديكال هاي آزاد هيدروكسيل عوامل اكسيد كننده ي موثر تري نسبت به ازن مولكولي هستند؛ اما نيمه عمر كوتاه تري دارند.

3.     چرا در فرآيند ازن زني نميتوان از فركانس هاي جريان خيلي بزرگ استفاده كرد؟ پاسخ : بطور کلی تولید ازن با دو برابر شدن فرکانس جریان دو برابرمی شود. اما به دليل عدم  امکان خنک کردن سیستم ( و امكان تجزيه ازن توليدي در اثر حرارت ) و اشباع شدن جریان نميتوان فركانس را از حد خاصي بيشتر افزايش داد. 4.     4مورد از محدودیت های استفاده از ازن را بنوسید. پاسخ : در صورت مصرف ازن با دز كم بعضي ويروس ها و باكتري ها از بین نمیروند ، خورندگي و واكنش پذير بودن ازن ،نيازمند تجهزات فولادي ضد زنگ  ، تحريك كننده وسمي بودن ازن ، خطر براي اپراتور دستگاه  ، تكنولوژي پيچيده تر نسبت به كلريناسيون و UV ، نيازمند تجهيزات پيچيده ، هزينه نصب وراه اندازي بالا ، ناپايداري وعدم ايجاد باقيمانده در آب ، ايجاد تركيبات جانبي مضر . 5.     کدورت چگونه بر راندمان گندزدایی تاثیر می گذارد ؟ با ایجاد یک لایه محافظ در اطراف میکروارگانیسم از حمله گندزدا ممانعت به عمل می آورد. بنابراین پیشنهاد می شود قبل از فرآیند ازن زنی آب یا پساب تا حدی تصفیه شده تا ذرات معلق آن گرفته شود.

6.     بهترین زمان ازن زنی یک پساب رنگی، چه موقع می باشد؟ بهترین زمان ازن زنی ، قبل از اختلاط یک پساب با جریان های دیگر پساب است. زیرا در غیر اینصورت نیاز به تنظیم PH به کمک مواد شیمیایی خواهد بود (چون ازن در ph های خاصی قادر به انجام کار می باشد و هر پسابی ph خاص خود را دارد.)

7.     کدام یک از گزینه های زیر از معیارهای انتخاب یک گندزدا نمی باشد؟ الف) قدرت تخریب میکروارگانیسم ها      ب)مسائل عملیاتی و اقتصادی        ج)میزان تاثیر بر کیفیت آب تصفیه شده           د) پایداری آن در برابر نور و حرارت

8.     بهترین ph برای فرآیند ازن زنی کدام است ؟ الف) PH =4               ب) PH=6                 ج) PH=8                      د)PH= 9 9.     در ph های پایین ، ازن به صورت … باقی می ماند و برای عمل گندزدایی … است. الف)مولکولی – مناسب تر                        ب)اتمی – مناسب تر ج)اتمی – نامناسب تر                            د)مولکولی- نامناسب تر

10.       ژنراتورهای ازن بر اساس کدام یک از موارد زیر رده بندی نمی شوند؟ الف) مکانیسم کنترل                        ب)مکانسم خنک سازی ج)میزان ازن تولیدی                        د)نحوه قرار گیری صفحات دی الکتریک

11.  کدام یک از گزینه های زیر در تصفیه پساب صنعت کاغذ سازی با ازن درست نمی باشد؟ الف)در این صنعت ازن هم در تصفیه پساب و هم در سفید کردن کاغذ به کار می رود. ب) تصفیه پساب با ازن در این صنعت مقروم به صرفه است. ج)ازن قادر است ترکیبات آلی کلردار را در شرایط قلیایی تخریب کند. د)پساب حاصل از این صنعت دارای مواد کلره شده ای است که به سختی اکسید می شوند.

  12.  کدام گزینه نادرست می باشد؟ الف) بالا رفتن اکسیژن حل شده (DO)درفاضلاب در هنگام ازن زنی ب)حذف بوی بد آب با استفاده از ازن ج)کلر1.5 برابر از ازن در انهدام باکتری قوی تر عمل می کند. د)کاهش مقادیر رنگ ، طعم و بوبه میزان قابل توجه در طی فرآیند ازن زنی

 موضوع clarifiers –

هدف از تصفیه آب و فاضلاب چیست؟ الف- گرفتن مواد معلق و شناور از آب و فاضلاب ب- اكسيداسيون مواد ناپايدار آلي موجود در فاضلاب و تبديل آنها به موادي پايدار مانند نيترات ها،سولفات هاوفسفات ها و سپس ته نشين سازي و جداسازي آن ها. ج- جداسازي مواد سمي محلول و نامحلول از فاضلاب نظير ترك يبات فلزات سنگين. د- گندزدائي و انهدام ميكروارگانيسم هاي مضر در آب و فاضلاب

2- ته نشینی به چه عواملی بستگی دارد؟ بار وارده، کیفیت آب،درجه حرارت،اندازه لخته ها و چگونگی جریان آب

3-اعمال صورت گرفته در کلاریفایرها بر روی مواد معلق چه می باشد؟ 1-منعقد کردن مواد معلق کلوئيدی ۲- لخته کردن مواد منعقد شده ۳- ته نشينی لخته تشکيل شده ۴- سرازير شدن آب از حوضچه ته نشينی

4- اساس کار زلال ساز با بستر لجن چه می باشد؟ آب حاوی لجن از قشری از لجن شناور به‌نام پتوی لجن می‌گذرد و لخته‌ها را در جریان بالارونده‌ی آب بر جای می‌گذارد.

5- مزایای زلال ساز پولساتور را بنویسید؟ –          زمان ته‌نشینی کوتاه است بنابراین حجم این واحد کم می‌باشد.حجم لجن اضافی کم می‌باشد  زمین کمتری نیاز دارد. قدرت جداسازی مواد معلق آن از آب زیاد است،  سرمایه‌گذاری اولیه در این زلال‌ساز کمتر است.تجهیزات مکانیکی کمتری نسبت به ساختمانی دارد.     6- اساس کارکرد زلال ساز اکسیلاتور را بنویسید؟ در نوع بدون لجن‌روب که به نام‌های تجاری اکسیلاتور (Accelator) و اکسانتریفلاک (Accentrifloc)  موسوم هستند، قسمتی از لجن‌های ته‌نشین‌شده در اثر چرخش آب که ناشی از حرکت هم‌زن است به ناحیه‌ی اختلاط و انعقاد راه‌یافته و در فعل و انفعال مربوط به لخته‌سازی شرکت می‌کند.

1- سیسستمی که در تصفیه خانه های آب و فاضلاب برای حذف ذرات معلق به کار می رود ………..نام دارد. الف) فیلتراسیون        ب) واحد زلال ساز ج)سیستم اختلاط سریع(FLASH MIX) د) استخرهای تثبیت فاضلاب 2- – در کدام نوع از زلال سازها عمل لخته سازی و زلال سازی در یک مقطع انجام گرفته و آب همیشه با لجن در تماس است؟ الف)راکتور زلال ساز ب)زلال ساز ته نشینی مستطیلی ج)زلال ساز با جریان رو به بالا د)هیچ کدام

3- کدام یک از موارد زیر از مهمترین مزایای زلال ساز پولساتور نمی باشد؟ الف ) حجم لجن اضافی کم می باشد      ب) زمان ته نشینی طولانی است ج)زمین کمتری نیاز دارد                   د)قدرت جداسازی مواد معلق آن از آب زیاد است

4- در کدام یک از زلال ساز ها از ذرات شنی برای لخته سازی بهره گرفته شده است؟ الف)                   (Accelatorب)             actiflo ج)              Super Pulsatorد)pulsator

5- در مواقعی‌که مواد معلق در آب از 1000 میلی‌گرم در لیتر بیشتر شوند، برای کاهش کدورت در زلال‌سازها از واحد ……….. استفاده می شود. الف) پیش‌ته‌نشینی            ب) انعقاد ج) تماس با لجن                    د) پولساتور

6- Accentrifloc  نام تجاری کدام یک از زلال سازهای زیر است؟ الف) Super Pulsator             ب) Accelator ج)  Actiflo                           د) pulsator

  تصفیه و میکروب زدایی آب با اشعه ماوراء بنفش :

1. اشعه فرابنفش چگونه ایجاد می شود؟ پاسخ: براي توليد انرژي با زدن قوس الكتريكي، لامپ حاوي بخار جيوه را باردار مي كنند این عمل موجب تولید انرژی شده و  اشعه فرابنفش منتشر مي شود.

2. دو مورد از  منابع تولید پرتو فرابنفش را ذکر کنید؟ پاسخ:1- منابع روشنايي : لامپهاي هالوژنه تنگستن 2- لامپهاي هيدروژنه دوتريوم

3. دو دلیل برای انتخاب گندزدايي به روش فرابنفش را توضیح دهید؟ پاسخ:1-تاثير گذاري در مقايسه با كلر فرابنفش مي تواند با دوز مصرف نسبتا پاييني  طيف وسيعي از ميكروبها باكتري ها ويروسها را نابود كند. 2- هزينه پايين سرمايه گذاري دستگاه هاي فرابنفش

4. روش ضد عفونی فرابنفش و کلر را با هم مقایسه کنید؟ مکانیسم ضد عفونی فرابنفش فیزیکی و کلر شیمیایی است.زمان عملکرد فرابنفش کمتر از کلر است.اشعه  فرابنفش برخلاف کلر بر روی محیط زیست اثر تخریبی ندارد و در ترکیبات اب هم تغییر ایجاد نمی کند. اشعه  فرابنفش همه انواع باکتری ها ؛ ویروس ها و قارچ ها را از بین می برند.

5. چهار مورد از عوامل موثر در تعیین دوز اشعه فرابنفش را ذکر کنید؟ پاسخ: 1- ميزان آلودگي ميكروبي آب ورودي 2- فرايند تصفيه 3- قوانين و استانداردهاي  تعيين كننده ميزان مجاز ميكروب باقیمانده 4- عوامل بيولوژيكي مربوط به حساسيت ميكروبها در مقابل اشعه فرابنفش

6. دو مورد از مزایا و معایب استفاده از اشعه فرابنفش را ذکر کنید؟ پاسخ: مزایا 1- ضد عفونی فوری بدون نیاز به مخزن تماس 2- عدم تغییر در کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب معایب 1- لاشه ميكروارگانيزمهاي غير فعال شده ، در آب باقي مي ماند 2- گروهي از ميكروارگانيزمها در برابر كلر و اشعه ماوراء بنفش مقاوم بوده و به محض برخورد با اين اشعه در اطراف خود يك غشاء محافظ ايجاد كرده و پس از رفع خطر و ورود به بدن موجود زنده مجددا با از بين رفتن غشاء محافظ به فعاليت خود ادامه دهند.

1. كدام گزينه نادرست می باشد؟ 1. معمولا از اشعه ماورای بنفش جهت میکروب زدایی بهتر آب به تنهایی استفاده می شود2. هزينه پايين سرمايه گذاري دستگاههاي فرابنفش یکی ازدلایل اصلی استفاده از آن است 3. کلر بر روي كريپتوسپوريديوم در دوزهاي بالا تاثير مي گذارد 4. ميتوان ميزان دوز UV را بدون اينكه منجر به جذب UV در آب شود تا ميزان زيادي  بالا برد

2. كدام گزينه نادرست نمی باشد؟ 1. اوزون در مقایسه با اشعه فرابنفش زمان سبب تغییر در عملکرد آب می شود 2. هرگاه امكان شكل گيري لايه هاي زيستي وجود دارد، بايد به جاي اشعه ماوراء بنفش از كلر استفاده شود 3. هرگاه امكان شكل گيري لايه هاي زيستي وجود دارد بايد به جاي اشعه ماوراء بنفش از كلر استفاده شود 4. UV  براي گندزدايي نهايي سيستم تصفیه بسيار مناسب مي باشد

3. كدام گزینه از ویژگی های لامپهاي فشار متوسط و فشار بالا نمی باشد؟ 1. توان خروجي بیشتر     2. بهره برداری در دماهاي پایین تر        3. افت توان تابش سریعتر     4. طول عمر كوتاه تر

4. كدام گزينه در مورد Sleeve صحيح نيست؟

1.  لامپ  را در خارج از آبی كه قرار است تصفيه شود، قرار می دهند

 2.اگر آب حدود سه ثانیه در معرض این اشعه قرار بگیرد، ضدعفونی می شود

3. اگر قرار باشد اين لامپ ها درون آب معلق شوند ، آنها را درون لوله هاي كوارتزي قرار می دهند

4. هزينه نصب و راه اندازي این روش در مقايسه با ساير سيستمهاي گندزدائي همچون ازن و كلر بالاتر است

5. تري هالومتان ها در تصفیه به کدام روش ایجاد می شود؟ 1. ازن               2. کلر                3. اشعه فرابنفش               4. سیستم فیلتراسیون

6. کدام عبارت در مورد مزاياي استفاده از ماوراء بنفش صحیح است؟ 1. هزينه نصب و راه اندازي پايين      2. كاربري ايمن      3. تغییر در کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب    4. حذف مواد معدني آب

کلریناتور

1-  طبقه بندی انواع کلریناتور بر چه اساسی است؟ توضیح دهید. الف) انواع کلریناتور بر حسب ظرفیت a ) کلریناتورهایی که روی سر کپسولها یا سیلندرها نصب شده و به صورت یک سیستم کامل به بازار عرضه می گردد ( با ظرفیت کم) b ) کلریناتورهای نصب شده روی دیوار ( با ظرفیت متوسط) c) کلریناتورهای قرار گرفته داخل محفظه ( با ظرفیت زیاد) ب) انواع کلریناتور بر حسب عملکرد a ) دستی                                  b ) خودکار

2-  نقش شیر فشار شکن در تاسیسات کلر زنی چیست؟ برای حفاظت تاسیسات کلرزنی و جلوگیری از میعان گاز کلر در خط انتقال کلر از سیلندر به کلریناتور گاهی از شیر فشار شکن که در نزدیکی سیلندر نصب می گردد، استفاده شده که در این صورت با کم نمودن فشار گاز کلر، از میعان گاز جلوگیری می شود.

3-  عوامل موثر در گندزدایی با کلر کدام است؟ الف) غلظت کلر: با بالا رفتن غلظت کلر، توان گندزدایی افزایش می یابد ب) زمان تماس کلر با آب: با افزایش زمان تماس ، تاثیر گندزدایی بیشتر خواهد شد. ج) PH آب: با افزایش PH آب ، تاثیر گندزدایی کمتر خواهد شد. د) دمای آب: با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدایی کلر بیشتر می شود. ه) مواد خارجی موجود در آب: با افزایش کدورت آب به علت امکان تماس کمتر کلر با میکروارگانیسم ها تاثیر گندزدایی کلر کمتر می شود.

4-  تفاوت کلریناتور با هیپوکلریناتور چیست؟ کلریناتورها دستگاههایی اند که برای تزریق گاز کلر به آب استفاده می شوند در حالیکه هیپوکلریناتورها برای تزریق محلول های کلردار به کار برده می شوند.

5- در فرآیند کلر زنی ، مزایای استفاده گاز دی اکسید کلر نسبت به کلر چیست؟ يكي از مشكلاتي كه ضدعفوني كردن با كلر در بر دارد، ايجاد تركيبات هالوژنه، متان و بخصوص تري كلرومتان یا  كلروفرم است ،كه تقريباً 60 % تري هالومتانها را در آب تشكيل مي دهد كه خواص سرطانزايي اين تركيبات امروزه مورد بحث قرار مي گيرد و از اثر كلربر آبهاي آلوده به مواد آلي به وجود مي آيند. گندزدايي با ازن  و يا  دي اكسيد كلر منجر به تشكيل كلروفرم نخواهد شد. راندمان میکروب کشی CLO2 با افزایش PH محیط تا حدود 5/8 افزایش می یابد ( بر خلاف کلر) . CLO2  در سالم سازی پساب فاضلاب موثرتر از کلر است

6- دو عیب عمده تصفیه به روش کلر زنی را توضیح دهید؟ تری هالومتان ها ( THM ) معمولترین محصول فرعی حاصل از كلرزنی به آبهای آشامیدنی هستندو غلظت آنها از دیگر مواد آلاینده بیشتر است. هنگامی كه كلر به عنوان گندزدایی كننده در تصفیه آب بكار می رود،‌در اثر تركیب كلر با مواد آلی موجود در آب تولید تری هالومتان ها یا هالوفرم ها را سبب می شوند. تری هالومتان های اصلی عبارتند از كلروفرم ، برمودی كلرومتان ، دی برموكلرومتان و برموفرم. شواهدی در دست است كه این تركیبات خاصیت سرطانزایی دارند. کریپتوس پوریدیوم، با کلرزنی از بین نمی رود . کریپتوس پوریدیوم تک یاخته انگلی است که در آب رودخانه ها و دریاچه ها به وفور یافت می شود خصوصا در اماکنی که آب با مدفوع و فضولات حیوانات و پرندگان در تماس باشد وارد آب می شود. این انگل باعث ایجاد عفونت در روده انسان شده و بیماری به نام کریپتوس پوریدیوسیس را باعث می شود. این انگل نسبت به روش های سنتی ضدعفونی آب مانند کلرزنی مقاوم بوده و از بین نخواهد رفت.     سوالات تستی:

1- ساده ترین روش سترون نمودن آب که در تاسیسات کوچک نیز کاربرد دارد، به کمک کدام ماده انجام می گیرد؟ الف) گاز کلر       ب) هیپوکلریت سدیم * ج) کلرآمین د) دی اکسید کلر

2- منبع تامین نیرو در کدام یک از انواع کلریناتورهای زیر،انرژی پتانسیل و حرکت توربین است؟ الف) هیپوکلریناتور ب) الکتروکلریناتور ج) هیدروکلریناتور * د) کلریناتور گازی

3- کدام یک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟ الف) کلرزنی فرآیندی کم هزینه جهت ضد عفونی نمودن آب محسوب می شود. ب) کلر باقی مانده آب در اثر واکنش با مواد آلی ، تری هالومتان تولید کرده که این ترکیب می تواند به عمل تصفیه را تکمیل نماید. * ج) امکان از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها با استفاده از کلرزنی وجود ندارد. د) کلر در دمای معمولی با اکثر فلزات میل ترکیبی دارد.

4- کدام یک از وسایل تشخیصی زیر ، در ارتباط با شناسایی کلرآمین ها است؟ الف) دبی سنج ب)  کیت های شناسایی ج) آمپر سنج * د) رنگ سنج

5-کدام یک از انواع کلریناتور ها صد در صد اتوماتیک می باشند؟ الف- کلریناتور گازی      ب-هیدرو کلریناتور*              ج-الکتروکلریناتور         د—كلريناتورهايي كه روي ديوار نصب مي شوند

6-کدام یک از تجهیزات کلر زنی به منظور حفاظت تاسيسات كلرزني استفاده می شوند؟ الف-کپسول ها              ب-شیر فشار شکن*               ج-پمپ ها                    د-انژکتور

 سوالات تحقیق BOD

1-تفاوت COD و BOD در چيست؟

تفاوت بین اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD)  و  اکسیژن خواهی شیمیایی ( COD) این است که   COD مواد آلی تجزیه ناپذیر بیولوژیکی را نیز شامل می شود.

اكسيد كننده در آزمايش BOD ميكروارگانيسم ها هستند ولي در آزمايش COD تركيبات شيميايي مانند دي كرومات پتاسيم با مصرف اكسيژن موادآلي را تجزيه مي كنند.

بعلاوه  BOD به 5روز زمان نياز دارد كه در طي اين مدت ممكن است مواد دچار اكسيداسيون شيميايي شده باشند.

2- BOD  چيست ؟

نرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط میکروارگانيزمهای هتروتروف است. اگر BODكم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند. BOD مقدار اكسيژن لازم براي تجزیه بیولوژیکی یک ماده آلی دریک نمونه آب فاضلاب است بنابراین اندازه گیری BOD به عنوان پایه آشکارساز مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی درآب است

3-COD چيست؟

COD:  در اصل اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ( Chemical Oxygen Demand ) است و در این آزمایش مواد شیمیایی برای تعیین مقدار مواد آلی استفاده می شود که با توجه به میزان مصرف مواد شیمیایی میزان مواد آلی نیز تعیین مقدار می شود.

4-علت بذر دهي در آزمايش BOD  چيست؟

جواب: اگر اب مورد ازمایش غلظت میکروارگانیزم کمی داشت ، بایدنمونه را بذر دهی کرد.مثل اب معدنی یا اب های بطری شده ، فاضلاب کارخانه ی نوشابه و شیر بدون فاضلاب های بهداشتی.

معمولا از ارگانیزم هایی که در پساب ته نشینی اولیه وجود دارد، به عنوان بذر در ازمایش BOD استفاده می شود.این عمل (بذردهی) برای فاضلاب های سمی و صنعتی که دارای مواد بازدارنده رشد هستند الزامی است. پس از اینکوباسیون مقدار اکسیژن محلول دوباره اندازه گرفته می شود.

5- علت رقيق كردن نمونه فاضلاب در آزمايش BOD  چيست؟

جواب:در صورتيكه مواد آلي در نمونه فاضلاب زياد باشد نمونه باید به اندازه مناسبی رقیق شود تا اکسیژن و مواد مغذی کافی طی مرحله اینکوباسیون براي مصرف ميكروارگانيزم هاموجود باشد.

6- 3 مورد ازمحدودیت های ازمون BOD را بنويسيد؟

ü      در بعضی از نمونه ها به پیش تصفیه نیاز داریم.

ü      در این ازمون فقط مواد الی تجزیه پذیر زیستی اندازه گیری می شود.

ü      برای بدست اوردن نتایج ازمون به زمان طولانی نیاز داریم.

ü      نیاز به بذردهی برای نمونه هایی که حاوی باکتری های کافی برای اکسیداسیون مواد الی موجود در نمونه نیستند.

ü      نیاز به رقیق سازی، در مورد نمونه های که میزان مواد الی بالایی دارند.

8-4 مورد از اهمیت هاي ازمایش BOD را بنويسيد؟

Ø     تعیین مقدار تقریبی اکسیژنی که برای تثبیت زیستی مواد الی موجود در فاضلاب لازم است.

Ø     تعیین اندازه ی تاسیسات تصفیه فاضلاب

Ø     اندازه گیری بازده فرایند های تصفیه فاضلاب

Ø     تعیین حد مجاز تخلیه پساب

Ø     تعیین میزان بار الی وارده به تصفیه خانه ها

Ø     کنترل فرایند های تصفیه خانه ها

Ø     تعیین اثرات تخلیه پساب بر اب های پذیرنده

1-هر چه ميزان اكسي‍‍‍‍ژن خواهي بيوشيميايي بيشتر باشد … زياد است

الف)ميزان آلودگي به مواد الي   ب)ميزان الودگي به موادغير الي    ج)ميزان الودگي به ميكروارگانيسم   د)ميزان اكسيژن

جواب الف

2-در ازمايش COD كدام يك از مواد زير تجزيه نمي شود؟

الف)مواد آلي زيست تخريب پذير   ب) مواد آلي زيست تخريب ناپذير     ج)تركيبات آروماتيك    د)مواد غيرآلي

جواب ج :CODهمه ي كربن هاي آلي  به استثناي تركيبات آروماتيك مانند بنزن ،تولوئن،فنول و…كه به طور كامل كامل اكسيد نمي شوند را اندازه مي گيرد.

3-كدام يك از آزمايشات زير ميزان كل Co2 توليدي را اندازه گيري مي كند؟

الف)BOD    ب) COD    ج)TOC     د)هيچ كدام از آزمايشات بالا ميزان كل Co2 توليدي را اندازه گيري نمي كند

جواب: Total Organic Carbon

 چون سوخت و سوز كربن توليد Co2 مي نمايد لذا با احتراق كامل يك نمونه مي توان به ترکیبات آلی موجود در فاضلاب پي برد . با سوزاندن نمونه در داخل يك لوله و اندازه گيري Co2   پي به TOC يا مجموع كل كربن آلي پي مي بريم .

4-كدام يك از موارد زير بر ازمايش BOD اثر نمي گذارد؟

الف)درجه حرارت     ب) دما    ج)مواد معدني    د)نور

جواب:ج نکته:درجه حرارت ، نور و زمان عوامل موثر در BOD  هستند . لازم به ذكر است آزمايش حتماً بايستي در درجه حرارت 20درجه سانتي گراد و در محيط تاريك به مدت 5 روز باشد

بازدیدها: 782

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.