اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L

اصطلاح انگلیسی labeling
اصطلاح فارسی برچسب زنی
مفهوم اصطلاح مشخص کردن انواع مواد اولیه و یا افزودنی به صورت چاپ یا برچسب روی پوشش یا ظرف بسته بندی شده.

اصطلاح انگلیسی label
اصطلاح فارسی برچسب
مفهوم اصطلاح به هر گونه طرح و برگه نوشته شده یا نقاشی چاپ شده که روی بسته بندی غذا چسبانده یا نقش شود بر چسب گویند.

اصطلاح انگلیسی lacquer
اصطلاح فارسی لعاب،لاک
مفهوم اصطلاح در صنایع غذایی به پوشش محافظ قوطیهای کنسرو گفته میشود که معمولا به طور یکنواخت و بسیار نازک بر سطح داخلی فلز قوطی پاشیده و قبل از تکمیل شدن قوطی در داخل کوره پخته و تثبیت میشود.

اصطلاح انگلیسی lactalbumin
اصطلاح فارسی لاکتالبومین (آلفا)
مفهوم اصطلاح یکی از پروتئینهای موجود در شیر که مهمترین پروتئین بعد از کازئین است.

اصطلاح انگلیسی lactenins
اصطلاح فارسی لاکتنینها
مفهوم اصطلاح به گروهی از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی شیر اطلاق می شود که ۳ نوع L1 L2 L3 دارد

اصطلاح انگلیسی lactic acid
اصطلاح فارسی لاکتیک اسید
مفهوم اصطلاح اسید ۳ کربنه ای است که در اثر تخمیر میکروبی لاکتوز در شیر ایجاد می شود

اصطلاح انگلیسی lactic acid bacteria
اصطلاح فارسی باکتریهای لاکتیک
مفهوم اصطلاح به مجموعه ای از باکتریهای کروی و میله ای بدون هاگ، گرم مثبت، فاقد کاتالاز و بی هوازی اختیاری و بلاخره میکرو ائروفیل گفته می شو که ترکیب اصلی تخمیر آنها اسید لاکتیک است

اصطلاح انگلیسی lactic butter
اصطلاح فارسی کره ترش
مفهوم اصطلاح به کره ای که از خامه ترش بر اثر باکتریهای لاکتیک تهیه شود.

اصطلاح انگلیسی lactics
اصطلاح فارسی باکتریهای لاکتیک
مفهوم اصطلاح lactic acid bacteria

اصطلاح انگلیسی lactoperoxidase
اصطلاح فارسی لاکتوپراکسیداز
مفهوم اصطلاح یکی از مهمترین آنزیمهای شیر است.

اصطلاح انگلیسی lactose
اصطلاح فارسی قند شیر
مفهوم اصطلاح دی ساکاریدی است که از گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است و تنها قند موجود در شیر است.

اصطلاح انگلیسی lag phase
اصطلاح فارسی مرحله کمون
مفهوم اصطلاح به اولین مرحله نشو و نمای میکروبها در محیطی جدید گفته میشود. این مرحله از زمان آلودگی یا تلقیح شروع میشود و تا شروع نشو و نمای واقعی ادامه مییابد.

اصطلاح انگلیسی lamb
اصطلاح فارسی گوشت بره
مفهوم اصطلاح گوشت گوسفند جوان معمولا زیر یک سال.

اصطلاح انگلیسی layout
اصطلاح فارسی طرح نصب
مفهوم اصطلاح طرح ماشین آلات کارخانه تولیدی که به طور جداگانه از ابتدا تا انتهای خط تولید را به ترتیب واحدهای مختلف و چگونگی ارتباط آنها را با هم مشخص میکند.

اصطلاح انگلیسی leaky butter
اصطلاح فارسی کره آبده
مفهوم اصطلاح از عیوب فیزیکی کره است و علت آن غیر یکنواخت بودن ذرات معلق آب در بافت کره میباشد و اگر کره در دمای اتاق قرار داده شود قطرات آب روی سطح آ‌ن ظاهر میشود. علت آن مالش دادن ناقص کره در گردونه کره زنی میباشد.

اصطلاح انگلیسی lean meat
اصطلاح فارسی گوشت لخم
مفهوم اصطلاح به قسمتهایی از گوشت قرمز بدون استخوان گفته میشود که چربی زیادی ندارد.

اصطلاح انگلیسی leathor rot
اصطلاح فارسی پوسیدگی چرمی
مفهوم اصطلاح نوعی فساد در توت فرنگی که عامل آن phytophteran cactorum است.

اصطلاح انگلیسی leavening
اصطلاح فارسی ور آمدن
مفهوم اصطلاح بالا آمدن خمیر بر اثر تخمیر. میکرو ارگانیسم عامل ساکارومایسس سرویزیه است.

اصطلاح انگلیسی lecithin
اصطلاح فارسی لسیتین
مفهوم اصطلاح فسفولیپیدی است که در بافت عصبی خون، شیر زرده تخم مرغ و مرغ و برخی سبزیها وجود دارد. در صنایع غذایی نوعی امولسیون کننده است

اصطلاح انگلیسی lectin
اصطلاح فارسی لخته کننده گیلهی
مفهوم اصطلاح phytohemagglutinin

اصطلاح انگلیسی leek
اصطلاح فارسی تره فرنگی
مفهوم اصطلاح گیاهی دو ساله از خانواده سوسنیها و نام علمی Allium sativum و ساقه آن خوراکی است.

اصطلاح انگلیسی levulose
اصطلاح فارسی لوولوز،فروکتوز
مفهوم اصطلاح قندی است ۶ کربنه ساده که قابلیت انحلال زیادی دارد و به سختی متبلور میشود. شیرینی آن از ساکاروز بیشتر است.

اصطلاح انگلیسی light cream
اصطلاح فارسی خامه رقیق
مفهوم اصطلاح بین ۳۰-۱۸ درصد چربی دارد و با دستگاه خامه گیر از شیر پر چرب جدا میشود.

اصطلاح انگلیسی lignin
اصطلاح فارسی لیگنین
مفهوم اصطلاح پلیمری است پیچیده که همراه با سلولزو همی سلولز در مواد گیاهی فیبری مثل چوب وجود دارد و موجب محکم و سخت شدن سلول میشود.

اصطلاح انگلیسی limiting amino acid
اصطلاح فارسی اسید آمینه محدود کننده
مفهوم اصطلاح اسید آمینه ای که مقدار آن در مقایسه با مقدار مورد نیاز برای سنتز پروتئین در حدی است که به عنوان عامل محدود کننده عمل خواهد کرد.

اصطلاح انگلیسی linoleic acid
اصطلاح فارسی لینولئیک اسید
مفهوم اصطلاح اسید چرب اساسی مورد نیاز بدن انسان که برای رشد و حفظ سلامت پوست لازم است ۱۸ کربنه و دارای دو اتصال مضاعف است.

اصطلاح انگلیسی lipase
اصطلاح فارسی لیپاز
مفهوم اصطلاح آنزیمی است که باعث آبکافت (هیدرولیز) چربیها میشود.

اصطلاح انگلیسی lipids
اصطلاح فارسی چربیها
مفهوم اصطلاح به ترکیباتی که شامل چربیهای خنثی، روغنها، اسیدهای چرب، فسفولیپیدها، کلسترول و غیره است اطلاق میشود.

اصطلاح انگلیسی lipoic acid
اصطلاح فارسی لیپوئیک اسید
مفهوم اصطلاح یکی از ویتامینهای گروه ب که همراه با تیامین پیرو فسفات برای جدا کردن گروه کربوکسیل از اسیدهای آلفا -کتو،مانند اسید پیروویک، عمل میکند.

اصطلاح انگلیسی lipolysis
اصطلاح فارسی لیپولیز
مفهوم اصطلاح هیدرولیز یا تجزیه چربی را گویند.

اصطلاح انگلیسی lipopolysaccharide(LPS)
اصطلاح فارسی لیپوپلی ساکارید
مفهوم اصطلاح به لیپیدی با ساختمان پیچیده اطلاق میشود که معمولا حاوی قندهای کمیاب و اسیدهای چرب است و در بسیاری از باکتریهای گرم منفی دیده میشود.

اصطلاح انگلیسی lipoprotein
اصطلاح فارسی لیپوپروتئین
مفهوم اصطلاح پروتئین مرکب دارای مواد لیپیدی (تری گلیسرید،کلسترول و فسفو لیپید)است که برای انتقال چربی در خون از آن استفاده میشود. مثال کیلو میکرون،VLDL، LDL، HDL و غیره.

اصطلاح انگلیسی liquid chromatograph
اصطلاح فارسی کروماتوگراف مایع
مفهوم اصطلاح دستگاه تجزیه ای که مواد شیمیایی را در ستون مناسبی بین دو فاز،یکی متحرک(مایع) و دیگری ثابت (مایع یا جامد)تفکیک میسازد.

اصطلاح انگلیسی liquid sugar
اصطلاح فارسی شربت قند
مفهوم اصطلاح به محلول شربت غلیظ ساکاروز تصفیه شده و یا مخلوطی از ساکاروز و قندهای انورت اطلاق میشود.

اصطلاح انگلیسی liquid-liquid chromatography
اصطلاح فارسی کروماتوگرافی مایع-مایع
مفهوم اصطلاح در کروماتوگرافی وقتی که فاز ثابت و متحرک هر دو مایع باشند که معمولا فاز ثابت مایع روی ذرات جامد به صورت لایه ای نازک تثبیت شده است و لذا ترکیبات جدا شدنی بین این فاز تثبیت شده و فاز متحرک در ستون کروماتو گرافی تفکیک میشوند.

اصطلاح انگلیسی liquid-solid chromatography
اصطلاح فارسی کروماتوگرافی مایع-جامد
مفهوم اصطلاح در کروماتو گرافی اگر فاز ثابت سطوح ذرات جامد در ستون و فاز متحرک مایع باشد ترکیبات جداشدنی بین فاز جامد تثبیت شده و متحرک مایع تفکیک میشود.

اصطلاح انگلیسی liquorice paste
اصطلاح فارسی شربت شیرین بیان
مفهوم اصطلاح شربت یا سسی که از آرد گندم،شکر،شربت،گلوکز ملاس کارامل مایع ژلاتین عصاره شیرین بیان نمک روغن و تخم بادیان درست میشود.

اصطلاح انگلیسی locust bean gum
اصطلاح فارسی صمغ خرنوب
مفهوم اصطلاح نوعی صمغ گیاهی که از دانه گیاه خرنوب استخراج شده.

اصطلاح انگلیسی logarithmic phase (growth)
اصطلاح فارسی مرحله نهایی (رشد)
مفهوم اصطلاح Exponential phase

اصطلاح انگلیسی low acid foods
اصطلاح فارسی غذاهای کم اسید
مفهوم اصطلاح غذایی که PH آنها در حالت تعادل بیش از ۴/۶ است.

اصطلاح انگلیسی low calorie drink
اصطلاح فارسی نوشابه کم کالری
مفهوم اصطلاح انرژی کمی در بدن تولید میکند.

اصطلاح انگلیسی low fat milk
اصطلاح فارسی شیر کم چرب
مفهوم اصطلاح به شیر طبیعی گاو که چربی آن را تا حد ۲-۱ درصد کاهش داده باشد اطلاق میشود.

اصطلاح انگلیسی lycopene
اصطلاح فارسی لیکوپن
مفهوم اصطلاح رنگریزه قرمز است که در میوه های مانند گوجه فرنگی، هندوانه، و محصولات قرمز رنگ دیگر وجود دارد.

اصطلاح انگلیسی lye peeling
اصطلاح فارسی پوست گیری قلیایی
مفهوم اصطلاح روشی است برای جدا کردن پوست محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی یا هلو با غوطه ور کردن آنها در ماده ای قلیایی با درصد مشخصی از سود و دمای معین.

اصطلاح انگلیسی lyphoilizing
اصطلاح فارسی منجمد خشکانی
مفهوم اصطلاح روشی از خشک کردن است که ماده غذایی یخ زده را در فشار نزدیک به صفر درجه سانتی گراد خشک میکنند.آب از حالت یخ زده تصعید می شود و در نتیجه کیفیت ماده خشک شده با این روش بسیار خوب است.

اصطلاح انگلیسی lysin
اصطلاح فارسی لیسین
مفهوم اصطلاح نوعی پادتن که قادر به فروپاشی سلولهای زنده است.

اصطلاح انگلیسی lysosome
اصطلاح فارسی لیزوزوم
مفهوم اصطلاح حبابهای داخل سلولی و حاوی آنزیم های گوارشی است.

اصطلاح انگلیسی lysozymes
اصطلاح فارسی لیزوزیمها

مفهوم اصطلاح لیزوزیم ها عبارتند از بتا -گلوکز امینیداز یا مورامیداز هایی که پلی ساکاریدهای دیواره یاخته بسیاری از باکتری ها را هیدرولیز میکنند در نتیجه باعث مرگ آنها می شوند. در حیوانات و گیاهان هم دیده می شوند.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Views: 6

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *