اصطلاحات صنایع غذایی با حرف B
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف B

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف B

اصطلاحاتی که با حروف ( B ) آغاز میشوند

همه اصطلاحاتی که با حرف [ B ] آغاز می شوند “۱۳۸” اصطلاح با حرف [ B ] آغاز می شوند

اصطلاح انگلیسی bacterial ring rot
اصطلاح فارسی پوسیدگی حلقوی باکتریایی
مفهوم اصطلاح نوعی پوسیدگی باکتریایی که در غده های سیب زمینی به ویژه هنگام فروش و پس از آن دیده میشود و عامل آن باکتری های مختلفی میتواند باشد.

اصطلاح انگلیسی bacterial soft rot
اصطلاح فارسی پوسیدگی نرم باکتریایی
مفهوم اصطلاح نوعی فساد میوه و سبزی است که به صورت لزج و نرم شدن همراه با بوی نامطبوع دیده میشود. عامل این نوع فساد Ervinia carotovora و گونه های نزدیک به آن هستند که توانایی تجزیه پکتینها را دارند. Pseudomonas marginalis و انواع مختلفی از Clostridium و Bacillus نیز از این نوع فساد جدا شده اند.

اصطلاح انگلیسی bacterial spot
اصطلاح فارسی لکه باکتریایی
مفهوم اصطلاح نوعی فساد باکتریایی گوجه فرنگی که به صورت لکه روی آن دیده میشود و عامل آن باکتری های مختلفی می توانند باشد.

اصطلاح انگلیسی bactericide
اصطلاح فارسی باکتری کش
مفهوم اصطلاح به ماده شیمیایی گفته میشود که قادر به کشتن و از بین بردن باکتریهاست.

اصطلاح انگلیسی bacteriophage
اصطلاح فارسی باکتری خوار
مفهوم اصطلاح ویروسی که قادر به ایجاد عفونت در باکتری است یا به بیان دیگر ویروس ویژه باکتریها. ایجاد عفونت با باکتری خوارها کاملا اختصاصی است به طوری که یک باکتری خوار مشخص معمولا گونه و حتی سویه یا سویه های محدودی را مورد تهاجم قرار میدهد.

اصطلاح انگلیسی bacteriostatic
اصطلاح فارسی باکتری ایستا
مفهوم اصطلاح ترکیب یا عاملی که از رشد و نمو باکتریها جلوگیری نموده بدون اینکه آنها را بکشد.

اصطلاح انگلیسی bacteroid
اصطلاح فارسی باکتری واره
مفهوم اصطلاح یاخته متورم و تغییر شکل یافته Rizobium که در غده های موجود در ریشه گیاهان تیره Leguminosae دیده میشود.

اصطلاح انگلیسی bactoflash
اصطلاح فارسی مایه فوری لبنیات
مفهوم اصطلاح در صنایع تخمیری لبنیات به مایع لاکتیکی غلیظی گفته میشود که با روش انجماد فوری (نیتروژن مایع) به صورت یخ زده نگهداری و به همین صورت عرضه میشود. میزان ۷۰ میلی لیتر از این مایه ترش برای تخمیر ۱۰۰۰ لیتر شیر در نظر گرفته میشود.

اصطلاح انگلیسی bactofugation
اصطلاح فارسی جداسازی مکانیکی باکتریها
مفهوم اصطلاح به حذف باکتری ها از مواد غذایی مایع به ویژه شیر با استفاده از نیروی گریز از مرکز گفته میشود.

اصطلاح انگلیسی bactogen
اصطلاح فارسی باکتوژن
مفهوم اصطلاح نوعی دستگاه تخمیر مداوم آزمایشگاهی است که با تغذیه مداوم کشت با محیط کشت جدید عوامل میکروبی تخمیر را در مرحله لگاریتمی نشو و نما حفظ میکند.

اصطلاح انگلیسی bagasse
اصطلاح فارسی تفاله نیشکر
مفهوم اصطلاح پس مانده حاصل از عصاره گیری از نیشکر که حاوی حدود ۵۰ درصد سلولز، ۲۵ درصد همی سلولز و ۲۵ درصد لیگنین است. برای مصرف حیوانات، سوخت و ساز مقوا از آن استفاده میشود.

اصطلاح انگلیسی baguette
اصطلاح فارسی نان فرانسوی
مفهوم اصطلاح نوعی نان فرانسوی است که حدود ۶۰ سانتی متر طول و ۲۵۰ گرم وزن و پوسته خشک و برشته دارد. معمولا برای تهیه ساندویچ مورد استفاده قرار میگیرد.

اصطلاح انگلیسی baker’s yeast
اصطلاح فارسی مخمر نانوایی
مفهوم اصطلاح واریته ای از Saccharomyces cerevisia که در نانوایی برای ور آوردن خمیر به جای خمیر مایه ترش سنتی مورد استفاده قرار میگیرد و برای این منظور هم انتخاب میشود.

اصطلاح انگلیسی bakey taste
اصطلاح فارسی طعم پختگی
مفهوم اصطلاح طعمی است که در چای تهیه شده در دماهای بالا حاصل میشود و به آن طعم High fired نیز میگویند. البته طعم سوختگی نیست.

اصطلاح انگلیسی baking powder
اصطلاح فارسی پودر نانوایی
مفهوم اصطلاح ماده ای است که عمدتا بی کربنات سدیم دارد و با ترکیبات دیگری چون اسید های آلی مخلوط شده است. در موقع تولید خمیر و طبخ محصولات نانوایی تولید گاز Co2 کرده باعث ور آمدن خمیر و اسفنجی شدن محصول میشود.

اصطلاح انگلیسی baking soda
اصطلاح فارسی جوش شیرین
مفهوم اصطلاح پودری است که بر اثر حرارت و ترکیب با اسیدها تولید گاز Co2 میکند و در نانوایی برای اسفنجی شدن محصولات نانوایی مورد استفاده قرار میگیرد. فرمول شیمیایی آن HCO3Na.

اصطلاح انگلیسی bar code
اصطلاح فارسی کالا رمز
مفهوم اصطلاح خطوطی موازی است که برای محصولات بسته بندی شده مورد استفاده قرار میگیرد. این خطوط شماره کالا را مشخص میکند. که با دستگاه خاصی خوانده میشود و کامپیوتر حسابگر فروشندگان بقیه اطلاعات کالا و از جمله قیمت را به فروشنده میدهد.

اصطلاح انگلیسی barn
اصطلاح فارسی انبار مزرعه
مفهوم اصطلاح به انبارهایی در مزرعه برای نگهداری محصول اطلاق میشود.

اصطلاح انگلیسی barophile
اصطلاح فارسی فشارگرا
مفهوم اصطلاح به موجود زنده ای اطلاق میشود که نشو و نمای بهینه آن در فشارهای بالا صورت میگیرد.

اصطلاح انگلیسی barotolerant
اصطلاح فارسی فشارپذیر
مفهوم اصطلاح به موجود زنده ای اطلاق میشود که فشارهای بالا را تحمل میکند.

اصطلاح انگلیسی base
اصطلاح فارسی باز
مفهوم اصطلاح ماده قلیایی که در محلول تولید یون هیدروکسی (OH)، و با اسیدها تولید نمک میکند.

اصطلاح انگلیسی base box
اصطلاح فارسی واحد سطح ورق حلبی
مفهوم اصطلاح واحد سطح ورق حلبی مورد استفاده در قوطی سازی کنسروها که معادل ۳۱۳۶۰ اینچ مربع است. برای مثال ورق شماره ۹۰ بدین معنی است که صفحه ای فلزی با ضخامت مشخص و مساحت ذکر شده بالا بایستی ۹۰ پوند در سیستم انگلیسی وزن داشته باشد.

اصطلاح انگلیسی basidiomycetes
اصطلاح فارسی بازیدیومیستها
مفهوم اصطلاح به رده ای از قارچها گفته میشود که علاوه بر هاگ غیر جنسی، هاگ ویژه ای بنام Basidiospore (هاگ جنسی خارجی، هاگ جنسی آزاد) تولید میکنند. بازیدیو میستها قارچهای خوراکی، زنگها و سیاهکهای گیاهان را در بر میگیرند.

اصطلاح انگلیسی basidiospore
اصطلاح فارسی بازیدیوسپور
مفهوم اصطلاح نوعی اسپور جنسی است که قارچهای رده بازیدیو میست تولید میکنند. این اسپورها آزادند (در پوشش با کیسه ویژه ای محصور نیستند) و روی عضوی به نام بازیدی تشکیل میشوند.

اصطلاح انگلیسی basidium
اصطلاح فارسی بازیدیوم
مفهوم اصطلاح عضوی در قارچهای رده بازیدیو میست که روی آن هاگهای جنسی به نام بازیدیو سپور (هاگ جنسی خارجی) تشکیل میشود کلمه بازیدیوم در جمع بازیدیا گفته میشود.

اصطلاح انگلیسی batter
اصطلاح فارسی خمیر رقیق
مفهوم اصطلاح خمیری است که برای پوشش محصولاتی چون قطعات ماهی استفاده میشود، به خمیرهای رقیق که برای محصولاتی چون کیک مور استفاده قرار میگیرد نیز اطلاق میشود.

اصطلاح انگلیسی baudouin test
اصطلاح فارسی آزمایش روغن کنجد
مفهوم اصطلاح روغن خام کنجد با اتانول و آمونیاک که به آن محلول ساکاروز اسیدی اضافه شود رنگ صورتی پر رنگ تولید میکند. این آزمایش میتواند مقدار جزیی روغن کنجد در روغنهای دیگر را مشخص کند. در ایتالیا برای تشخیص روغن کنجد در روغن زیتون و در هند برای تشخیص روغن کنجد در روغن حیوانی استفاده میشود.

اصطلاح انگلیسی baume
اصطلاح فارسی بومه

مفهوم اصطلاح واحدی است برای اندازه گیری چگالی مایعات. عبارتست است از ثقل ویژه مایعات سنگین تر از آب در دمای ۶۰ درجه فارنهایت (حدود ۱۵ درجه سانتی گراد). برای مثال ۶۶٫۳ درجه بومه برابر ۱٫۸۴۲۴ میباشد و این عدد ثقل ویژه مایع در ۶۰ درجه فارنهایت است.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Views: 3

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *