اسید های چرب اشباع و غیر اشباع

اسید های چرب اشباع و غیر اشباع

اسید چرب اشباع                       Saturated Fatty Acid

 چربی اشباع به نوعی از چربی می گویند که شامل تری گلیسیریدِ حاوی اسید چرب شباع است. اسید های چرب اضباع دارای پیوند دوگانه بین اتم های کربن خود نیستند و این بدان معناست که اتم های کربن کاملا توسط اتم های هیدروژن اشباع شده اند .تعداد اتم های کربن اسید های چرب اشباع می تواند بین 3 تا 36 عدد متغیر باشد.

به خاطر وجود پیوند یگانه در اسید چرب اشباع هر اتم کربن با 2 اتم هیدروژن پیوند دارد .البته به جز آخرین کربن زنجیره که با 3 اتم هیدروژن پیوند دارد.

تعداد کربن فرمول ساختاری     نام علمی    نام عمومی
C3:0 CH3(CH2) COOH پروپانوئیک اسید پروپیونیک اسید
C4:0 CH3(CH2)2COOH بوتانوئیک اسید بوتیریک اسید
C5:0 CH3(CH2)3COOH پنتانوئیک اسید والریک اسید
C6:0 CH3(CH2)4COOH هگزانوئیک اسید کاپروئیک اسید
C7:0 CH3(CH2)5COOH پپتانوئیک اسید اِنانتیک اسید
C8:0 CH3(CH2)6COOH اوکتانوئیک اسید کاپریلیک اسید
C9:0 CH3(CH2)7COOH نونانوئیک اسید پلارگونیک اسید
C10:0 CH3(CH2)8COOH دکانوئیک اسید کاپریک اسید
C11:0 CH3(CH2)9COOH آندکانوئیک اسید آندسیلیک اسید
C12:0 CH3(CH2)10COOH دودکانوئیک اسید لوریک اسید
C13:0 CH3(CH2)11COOH تری دکانوئیک اسید تریدسیلیک اسید
C14:0 CH3(CH2)12COOH تترادکانوئیک اسید میریستیک اسید
C15:0 CH3(CH2)13COOH پنتادکانوئیک اسید پنتادسیلیک اسید
C16:0 CH3(CH2)14COOH هگزادکانوئیک اسید پالمیتیک اسید
C17:0 CH3(CH2)15COOH هپتادکانوئیک اسید مارگاریک اسید
C18:0 CH3(CH2)16COOH اوکتادکانوئیک اسید استئاریک اسید
C19:0 CH3(CH2)17COOH نونادکانوئیک اسید نونادسیلیک اسید
C20:0 CH3(CH2)18COOH ایکوزانوئیک اسید آراشیدیک اسید
C21:0 CH3(CH2)19COOH Heneicosanoic acid Heneicosylinc acid
C22:0 CH3(CH2)20COOH دوکوزانوئیک اسید بهنیک اسید
C23:0 CH3(CH2)21COOH تریکوزانوئیک اسید تریکوسیلیک اسید
C24:0 CH3(CH2)22COOH تتراکوزانوئیک اسید لیگنوسریک اسید
C25:0 CH3(CH2)23COOH پنتاکوزانوئیک اسید پنتاکوسیلیک اسید
C26:0 CH3(CH2)24COOH هگزاکوزانوئیک اسید سروتیک اسید
C27:0 CH3(CH2)25COOH هپتاکوزانوئیک اسید هپتاکوسیلیک اسید
C28:0 CH3(CH2)26COOH اوکتاکوزانوئیک اسید مونتانیک اسید
C29:0 CH3(CH2)27COOH نوناکوزانوئیک اسید نوناکوسیلیک اسید
C30:0 CH3(CH2)28COOH تریاکونتانوئیک اسید ملیسیک اسید
C31:0 CH3(CH2)29COOH هناتریاکونتاموئیک اسید هناتریاکونتیلیک اسید
C32:0 CH3(CH2)30COOH دوتریانکونتانوئیک اسید Lacceroic
C33:0 CH3(CH2)31COOH تری تریانکونتانوئیک اسید سایلیک اسید
C34:0 CH3(CH2)32COOH تترا تریانکونتانوئیک اسید گدیک اسید
C35:0 CH3(CH2)33COOH پنتاتریانکونتانوئیک اسید سروپلاستیک اسید
C36:0 CH3(CH2)34COOH هگزاتریانکونتانوئیک اسید هگزاتریانکونتیلیک اسید

  جدول مشاهده شده لیست اسیدهای چرب اشباع می باشد.

اسید چرب (Fatty Acid) ، کربوکسیلیک اسیدی است که شامل زنجیره بلند هیدروکربنی به همراه گروه عاملی کربوکسیلسک اسید می باشد. که به دو صورت اشباع و غیراشباع وجود دارد.

  اسید چرب غیراشباع         Unsaturated Fatty Acid

به اسید چربی می گویند که در زنجیره ی کربنی خود دارای یک (یا بیشتر) پیوند دوگانه یا سه گانه باشد ، از اینرو می تواند با اتم کربن اضافی پیوند دهد.اگر در مولگول چربی یک باند دوگانه باشد به آن monounsaturated می گویند ؛ اگر بیش از یک باند دوگانه داشته باشیم آن را polyunsaturated  می نامند. مکانی که پیوندهای دوگانه (سه گانه) شکل میگیرند به ازای هر پیوند دو اتم هیدوژن از دو سر آن حذف می شود.باندهای دوگانه به آسانی در واکنش های شیمیایی جدا میشوند و مواد دیگری به جای آنها با اتم های کربن درگیر خواهند شد. هر چه درجه ی غیر اشباعیت بالاتر رود تعداد باند ها افزایش می یابدو امکان پراکسید شدن چربی ها بالا می رود.

این اسیدها در دمای اتاق مایع هستند.از نظر متابولیسم سلولی اسید های چرب غیر اشباع دارای کالری کمتری نسبت به مقادیر مساوی اسید های چرب اشباع هستند.

تعدادپیوند:تعدادکربن ساختار شیمیایی    نام عمومی
14:1
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7COOH
اسید میریستیک
16:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH اسید پالمیتولئیک 
16:1 CH3(CH2)8CH=CH(CH2)4COOH اسید ساپینیک
18:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH اسید اولئیک
18:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH اسید الایدیک
18:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9COOH اسید واکسنیک
18:2
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
اسید لینولئیک
18:2 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH اسید لینواِلایدیک
18:3
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
اسید آ-لینولنیک
20:4
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH
اسید آراشیدونیک
20:5
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH
اسید ایکوزاپنتانوئیک
22:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH اسید اروسیک
22:6 CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)2COOH اسید دوکوزاهگزانوئیک

منبع : وبلاگ مهندسی شیمی- صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات تهران

Review Overview

User Rating: 3.62 ( 5 votes)

بازدیدها: 7982

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

3 comments

  1. سلام-استاد ما به ما سوال داده که جایگاه پیوند دوگانه در اسید چرب غیر اشباع را پیدا کنید؟ جواب چیه؟

    • اکثر اوقات جایگاه پیوند دوگانه در اسید چرب غیر اشباع در ایزومرهای سیس بین کربن ۹ و ۱۰ میباشد

    • اگر بیشتر از یک پیوند دوگانه داشته باشه به صورت نا متناوب حساب کنین اولی بین کربن 9و10 دومی 11و12 و….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.