۱ – دريافت شير , نمونه برداري , آزمايش , توزين , صاف كردن شير در محلي نسبتأ مجزا از خط توليد , كه حجم آن متناسب با ظرفيت توليد باشد انجام مي‏گيرد .

۲ – جدا كردن چربي از شير به وسيله خامه گير ( چربي گير ) انجام مي‏گيرد .

۳ – شير پس از پاستوريزه شدن , در دماي ۴۲-۴۵º ۶ به ماست تبديل مي‏گردد .

۴ – ماست ترش بدون چربي را تا نقطه جوش حرارت داده , سپس سرد كرده و آب گيري مي‏ كنيم .

۵ – پس از افزودن نمك در ديگ دو جداره استيل درحاليكه با بهم زن الكتريكي مرتب بهم زده مي‏ شود , به مدت نيم ساعت در دماي ۶۵º سالم سازي مي‏گردد .

۶ – بسته بندي :

۶ – ۱ – بسته بندي كشك مايع : كشك آماده شده و پاستوريزه در ظروف مناسب و مجاز بسته بندي و آماده فروش مي ‏شود .

۶ – ۲ – بسته بندي كشك خشك : كشك مايع آماده شده در گرمخانه يا تونلهاي پخت در دماي مناسب خشك شده و پس از آنكه رطوبت آن به ميزان مورد نظر رسيد , به وسيله آسياب پودر شده و در ظروف مناسب بسته بندي مي‏گردد .