اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند

همه اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند “۴۳” اصطلاح با حرف [ G ] آغاز می شوند

اصطلاح انگلیسی gas chromatograph
اصطلاح فارسی بسته بندی گازی
مفهوم اصطلاح دستگاه تجزیه ای که مواد شیمیایی را در ستون بسیار باریک بین ۲ فاز، یکی متحرک گازی خنثی و دیگری ثابت مایع یا جامد تفکیک می سازد

اصطلاح انگلیسی gas storage
اصطلاح فارسی گاز انباری
مفهوم اصطلاح به معنی اتمسفر کنترل شده و اتمسفر اصلاح شده است

اصطلاح انگلیسی gel permeation chromatography
اصطلاح فارسی کروماتوگرافی ژله ای غربالی
مفهوم اصطلاح در عملیات کروماتوگرافی اگر کواد داخل ستون از ترکیبات ژله ای باشد ترکیبات جدا شدنی مورد نظر براساس اندازه و وزن مولکولی در فضاهای بین مولکولی ژل وارد و یا خارج شوند که نهایتا باعث تقدم و تاخیر در حرکت آنها و لذا تفکیک آنها می گردد

اصطلاح انگلیسی gelatinization
اصطلاح فارسی ژله ای شدن
مفهوم اصطلاح تبدیل بافت سلول به حالت ژله ای مثل ژلاتیناسیون هیدروکلوئیدها در آب

اصطلاح انگلیسی gelation
اصطلاح فارسی ژله شدن
مفهوم اصطلاح به فرم گرفتن ژله گفته می شود

اصطلاح انگلیسی gellan gum
اصطلاح فارسی صمغ ژلان
مفهوم اصطلاح پلی ساکاریدی که با تخمیر براثر فعالیت باکتری سدوموناس الودی به وجود می آید

اصطلاح انگلیسی germ carrier
اصطلاح فارسی حامل میکروب
مفهوم اصطلاح فردی که بدون نشان دادن علائم بیماری به طور دائم میکروب را در خود نگه دارد

اصطلاح انگلیسی germ meal
اصطلاح فارسی آرد جوانه دار
مفهوم اصطلاح آردی که جوانه پخته شده به آن اضافه کرده اند

اصطلاح انگلیسی gigantic acid
اصطلاح فارسی پاتولین
مفهوم اصطلاح patulin←

اصطلاح انگلیسی giardiasis
اصطلاح فارسی ژیاردیا
مفهوم اصطلاح ورم روده و اسهال که که در اثر عفونت ناشی از انگل ژیاردیا لامبلیا ایجاد گردد

اصطلاح انگلیسی gliadin
اصطلاح فارسی گلیادین
مفهوم اصطلاح قسمتی از پروتئین گندم که در گلوتن وجود دارد و در الکل محلول است

اصطلاح انگلیسی globular protein
اصطلاح فارسی پروتئین کروی
مفهوم اصطلاح مولکول پروتئین انحلال پذیری که معمولا دارای ساختمان کروی توپی شکل است

اصطلاح انگلیسی globulin
اصطلاح فارسی گلوبولین
مفهوم اصطلاح پرئتئین کروی که در آب و الکل نامحلول و در محلول رقیق نمک انحلال پذیر است

اصطلاح انگلیسی glomerulus
اصطلاح فارسی گلومرول
مفهوم اصطلاح کلاف مویرگی واقع در کپسول بومن

اصطلاح انگلیسی gelometer
اصطلاح فارسی ژله سنج
مفهوم اصطلاح وسیله ای برای اندازه گیری زمان لازم برای بستن ژل

اصطلاح انگلیسی glucagon
اصطلاح فارسی گلوکاگون
مفهوم اصطلاح هورمون مترشحه از سلولهای آلفای جزایر لانگرهانس لوزالمعده که باعث عیدرولیز گلیکوژن و افزایش قند خون می شود

اصطلاح انگلیسی glucitol
اصطلاح فارسی سوربیتول
مفهوم اصطلاح sorbitol←

اصطلاح انگلیسی glucose effect
اصطلاح فارسی پدیده گلوکز
مفهوم اصطلاح catabolic repression

اصطلاح انگلیسی glutamateT sodium
اصطلاح فارسی گلوتامات سدیم
مفهوم اصطلاح نمک سدیم گلوتلمیک اسید. آمینو اسیدی که باعث تشدید طعم بعضی غذاها می شود

اصطلاح انگلیسی glutamaic acid
اصطلاح فارسی گلوتامیک اسید
مفهوم اصطلاح اسید آمینه دارای ۲ عامل کربکسیل

اصطلاح انگلیسی glutathione
اصطلاح فارسی گلوتلتیون
مفهوم اصطلاح تری پپتید موجود در بافتهای گیاهی و حیوانی و مرکب از ۳ اسید آمینه گلایسین گلوتامیک اسید و سیستئن

اصطلاح انگلیسی gluten
اصطلاح فارسی گلوتن
مفهوم اصطلاح پروتئین موجود در خمیر آرد گندم

اصطلاح انگلیسی glyceride
اصطلاح فارسی گلیسرید
مفهوم اصطلاح استر یا نمک آلی ترکیب اسید چرب و گلیسیرول

اصطلاح انگلیسی glyceryl mono stearate
اصطلاح فارسی منواستئارات گلیسرول
مفهوم اصطلاح امولسیون کننده عالی برای تافی و کارامل

اصطلاح انگلیسی glycogen
اصطلاح فارسی گلیکوژن
مفهوم اصطلاح پلی ساکارید ساخته شده از گلوکز و موجود در بافت جگر و عضلات

اصطلاح انگلیسی glycolysis
اصطلاح فارسی گلیکولیز
مفهوم اصطلاح چرخه تجزیه گلوکز که به تشکیل اسید پیروئیک ختم می شود

اصطلاح انگلیسی glycoprotein
اصطلاح فارسی پروتئین قند دار
مفهوم اصطلاح پروتئینی که دارای یک مولکول قند یا الیگوساکارید پیوند شده است مثل موسین

اصطلاح انگلیسی glycoside
اصطلاح فارسی گلیکوزید
مفهوم اصطلاح ترکیبی متشکل از یک مولکول قند ساده و یک مولکول قند دیگر یا یک ترکیب غیر گلوسیدی

اصطلاح انگلیسی GRAS (generally recognized as safe)
اصطلاح فارسی افزودنی مجاز
مفهوم اصطلاح افزودنی که مصرف آن در حد قابل تحمل برای انسان در غذا جایز بوده و ضرری برای انسان ندارد

اصطلاح انگلیسی gray
اصطلاح فارسی گری
مفهوم اصطلاح واحدی برای اندازه گیری مقدار تشعشع امواج الکترومغناطیس که برابر ۱۰۰ راد است

اصطلاح انگلیسی gray mold rot
اصطلاح فارسی پوسیدگی کپکی خاکستری
مفهوم اصطلاح نوعی فساد خاکستری رنگ در میوه ها و سبزیجات بر اثر بوتریتیس سینه را

اصطلاح انگلیسی green mold rot
اصطلاح فارسی فساد کپکی سبز
مفهوم اصطلاح نوعی فساد مواد گیاهی بر اثر کلادوسپوریوم

اصطلاح انگلیسی green patch
اصطلاح فارسی لکه سبز گوشت
مفهوم اصطلاح لکه های سبز رنگ در نتیجه نشو و نمای گونه های پنی سیلیوم مثل اکسپانسوم

اصطلاح انگلیسی green rot
اصطلاح فارسی فساد سبز
مفهوم اصطلاح نوعی فساد تخم مرغ بر اثر سدوموناس فلورسنس

اصطلاح انگلیسی grits
اصطلاح فارسی بلغور
مفهوم اصطلاح دانه پوست کنده و نیم کوب

اصطلاح انگلیسی gross protein value (GPV)
اصطلاح فارسی ارزش ناخالص پروتئین
مفهوم اصطلاح معیاری بیولوژیک برای سنجش ارزش تکمیلی یک پروتئین روی یک رژیم پایه مبتنی بر غلات که برای تعیین آن معمولا از جوجه استفاده می کنند

اصطلاح انگلیسی growth curve of bacteria
اصطلاح فارسی منحنی رشد باکتریها
مفهوم اصطلاح منحنی تغییرات تعداد یا لگاریتم تعداد باکتریها را بر حسب زمان در مختصات دو بعدی منحنی رشد باکتریها

اصطلاح انگلیسی growth factor
اصطلاح فارسی عامل رشد
مفهوم اصطلاح ترکیب مغذی که معمولا به مقدار خیلی کم مورد استفاده برای برخی موجودات زنده است

اصطلاح انگلیسی growth rate
اصطلاح فارسی سرعت رشد
مفهوم اصطلاح تعداد تقسیم یاخته ای در واحد زمان

اصطلاح انگلیسی guar gum
اصطلاح فارسی صمغ گوار
مفهوم اصطلاح صمغ گیاهی از دسته کربوهیدراتهای پلی ساکاریدی که به عنوان هیدروکلوئید و به مقدار کم در برخی غذاها استفاده می شود

اصطلاح انگلیسی gum arabic
اصطلاح فارسی صمغ عربی
مفهوم اصطلاح صمغی از درخت اقاقیا و از کربوهیدراتهای هتروپلی ساکارید پیچیده که به عنوان هیدروکلوئید به میزان کم در برخی مواد غذایی استفاده می شود

اصطلاح انگلیسی gum tragacanth
اصطلاح فارسی کتیرا
مفهوم اصطلاح صمغی که از ریشه اصلی گون گرفته می شود. آهسته آب جذب می کند. در PH برابر ۵ بیشترین ویسکوزیته را دارد.

اصطلاح انگلیسی Gelation
اصطلاح فارسی ژله شدن

مفهوم اصطلاح به فرم گرفتن ژله گفته می شود.

Review Overview

User Rating: 4.85 ( 1 votes)

Views: 1

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف D

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف D

اصطلاحاتی که با حرف [ D ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *