Tag Archives: سوربيتول

انواع شیرین کننده های رژیمی

شيرين كننده های رژيمی به دو دسته " كالری زا" و "غير كالری زا" تقسيم می شوند.

Read More »