Tag Archives: fiber

فـیـبـر و کاربرد آن در صنایع غذایی

يكی از عللی كه اجداد ما بيماريهای گوارشی كمتری داشتند و مشكلاتی مثل يبوست كمتر آنها را آزار مي داد شيوه درست تغذيه و استفاده بيشتر از الياف گياهی در غذای روزانه اشان بوده است. زندگی ماشينی باعث بر هم خوردن نظم غذايی بشر شده است و كمتر به وجه طبيعی مواد غذايی توجه مي كند. وقتي اليا ف گياهی …

Read More »