Tag Archives: چای سبز

چای و تاثیر آن بر بیماری های مختلف

چای یک نوشیدنی قدیمی است که از برگ های گیاهی همیشه سبز گرمسیری به نامCanellia sinsis تهیه می شود و پس از آب دومین نوشیدنی رایج در سراسر دنیا محسوب می شود

Read More »