Tag Archives: واکس

انواع واکس و کاربردشان در صنایع غذایی

انواع واکس و کاربردشان در صنایع غذایی

انواع واکس و کاربردشان در صنایع غذایی واکس ها لیپید های هستند که در انها به جای گلیسرول یک الکل با زنجیره کربنی طویل و دارای یک گروه هیدروکسیل یا یک اسید چرب با زنجیره طویل استری شده است. – این مواد بیشتر در سطح برگها و میوه ها و دانه ها وجود دارند و نقش حفاظتی را دارند. – …

Read More »