Tag Archives: فیبر

فيبر غذايي و نقش آن در سلامت

فیبر غذایی

فيبر غذايي بخشي از مواد غذايي با منشاء گياهي است كه توسط آنزيم هاي موجود در دستگاه گوارش قابل هضم نيست. به عبارت ديگر فيبرها موادي هستند كه در دستگاه گوارش بدون اينكه جذب شوند، عبور مي كنند.

Read More »

فـیـبـر و کاربرد آن در صنایع غذایی

يكی از عللی كه اجداد ما بيماريهای گوارشی كمتری داشتند و مشكلاتی مثل يبوست كمتر آنها را آزار مي داد شيوه درست تغذيه و استفاده بيشتر از الياف گياهی در غذای روزانه اشان بوده است. زندگی ماشينی باعث بر هم خوردن نظم غذايی بشر شده است و كمتر به وجه طبيعی مواد غذايی توجه مي كند. وقتي اليا ف گياهی …

Read More »