Tag Archives: فروكتوز

اینولین Inulin در صنایع غذایی

اینولین Inulin

اینولین با فرمول شیمیائی C6nH10n+2O5n+1  از گروه پلی ساکاریدهای طبیعی و افزودنی خوراکی است که ترکیبی قندی و پلیمری از فروکتوز می باشد با درجه پلیمریزاسیون 2تا 60 که توسط پیوندهای فروکتوزیل ( 1-2) β متصل شده اند اطلاق می گردد

Read More »

انواع شیرین کننده های رژیمی

شيرين كننده های رژيمی به دو دسته " كالری زا" و "غير كالری زا" تقسيم می شوند.

Read More »