Tag Archives: غنی سازی مواد غذایی

غنی سازی مواد غذایی

Fortification

 با تغییر شیوه زندگی و گرایش روزافزون مردم به سمت غذاهای فرآوری شده و همچنین عدم رعایت تنوع در استفاده از گروههای مختلف مواد غذایی، نگرانی ها در مورد بروز بیماری های ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در حال افزایش می باشد.درصد چشمگیری از جمعیت جهان از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی که معمولاً ریزمغذی ها …

Read More »