Tag Archives: سرطان

اثرات سرطان زایی و متابولیکی افزودنیهای خوراکی

افزودنیهای خوراکی در همه جا در قفسه سوپر مارکت ها وجود دارد . خریداران در جستجوی یافتن یک خوراکی مناسب ، بی دردسر و تا حد امکان سالم می باشد . برا ی این منظور بایستی اطلاعات لازم در زمینه برچسب های بسته های مواد غذایی در اختیار آنها قرار گیرد . اگر چه تما م افزودنیهای خوراکی ، سالم …

Read More »