Tag Archives: روش های انجماد سبزیجات

روش های انجماد سبزیجات

روش های انجماد سبزیجات

فریز کردن، یکی از بهترین روش‌های نگهداری بعد از تازه خواری است، به این معنا که اگرمی توانیم ماده غذایی را تازه بخوریم، اگر نشد، منجمد کنیم. سبزیجات خام‌ 6 تا 8 ماه، سبزیجات پخته‌ 3 ماه قابل نگهداری در فریزر هستند. فریز کردن مواد غذایی پخته می‌گویند: مسئله اینجاست که عمر مواد غذایی پخته در فریزر نصف می‌شود، بنابراین …

Read More »