Tag Archives: روش هاي نوين

روش هاي نوين انجماد و انجماد زدايي

انجماد يك روش نگهداري از غذا مي باشد كه استفاده مي شود براي صدها سال، به دليل آنكه كيفيت محلول را بالا نگه مي دارد(1993 Persson & Londaht). كيفيت غذاهاي منجمد تقريبا وابسته به فرآيند انجماد و انجماد زدايي مي باشد انجماد تحت فشار بالا: وقتي آب در فشار اتمسفر، انجماد مي يابد حجم ماده غذايي افزايش يافته. اين افزايش …

Read More »