Tag Archives: دربندی قوطی های فلزی

انواع دربندی قوطی های فلزی

تاریخچه دربندی قوطی های فلزی دربندی قوطی های فلزی درابتدا با لحیم کاری شروع شد بدین گونه که در قوطی را لحیم می کردند و این سرآغاز دربندی قوطی ها بوده است، اما کم کم دستگاه های مدرن تری وارد بازار شد که انواع مختلف آن به نام های زیر خوانده می شوند فارس،والس، سیمر که خود انواع متفاوتی دارند:دستی، …

Read More »