Tag Archives: خاویار

خاویار

خاویار نوعی ماده ی غذایی بسیار قوی است که از نوعی ماهی از گروه ماهیان اوزون بورون ( Stugeons ) و از نوع ماده آن ها به دست می آید و در واقع تخم این ماهیان ماده است

Read More »