Tag Archives: تاریخچه

تاریخچۀ تولید بستنی

 احتمالاٌ آب میوۀ سرد شده در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله چین از ۳۰۰۰ سال پیش شناخته شده و طبق اطلاعات موجود رومی های قدیم از برف کوه ها برای سرد کردن آب میوه استفاده می کرده اند. از آن تاریخ تا قرن هیجدهم میلادی، مدارک زیادی دردست نیست تا اینکه: مارکوپولو اطلاعاتی در زمینۀ ساخت شیرینی از شیر منجمد، …

Read More »