Tag Archives: بهداشت غذایی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی کلیه موازینی که رعایت آن ها در تولید، فرآیند، نگهداری و عرضه مواد غذایی ضروری است تا ماده غذایی سالم و با کیفیت بالای بهداشتی به دست مصرف کننده برسد

Read More »

ایمنی و بهداشت غذایی

طبق یافته های سازمان WHO تعداد معدودی عوامل بیماریزا ، موجب مسمومیت های غذایی بی شمار می شوند .بیشتر اوقات ، اشتباهاتی در نوع طبخ و نحوه نگهداری موجب بروز مسمومیت و آلودگی مواد غذایی می گردد تعدادی از این اشتباهات عبارتند از: 1 -طولانی بودن فاصله بین تهیه و مصرف غذا 2– نگهداری غذاهای آماده به مدت طولانی دردرجه …

Read More »