Tag Archives: باور اشتباه شیر

10 باور اشتباه درباره شیر

شیر تنها یک نوشیدنی نیست بلکه می‌توان آن را به‌عنوان یک غذای کامل هم درنظر گرفت. با این حال برخی اوقات از گوشه و کنار اخبار و شایعه‌هایی را می‌شنویم که ما را در مصرف این نوشیدنی گوارا و سایر لبنیات دچار تردید می‌کند. این باورها قرن‌هاست که در میان مردم رواج پیدا کرده‌اند اما بیشتر آنها ریشه علمی ندارند. …

Read More »