Tag Archives: اصطلاحات صنایع غذایی با حرف J

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف J

اصطلاحاتی که با حرف [ J ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ J ] آغاز می شوند “۴” اصطلاح با حرف [ J ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی jam اصطلاح فارسی مربا مفهوم اصطلاح محصولی است که از میوه پخته شده در حد مناسب و شکر با آب یا بدون آب تهیه میشود. اصطلاح انگلیسی …

Read More »