Tag Archives: اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند “۴۳” اصطلاح با حرف [ G ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی gas chromatograph اصطلاح فارسی بسته بندی گازی مفهوم اصطلاح دستگاه تجزیه ای که مواد شیمیایی را در ستون بسیار باریک بین ۲ فاز، یکی متحرک گازی خنثی …

Read More »