Tag Archives: اصطلاحات صنایع غذایی با حرف F

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف F

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف F

اصطلاحاتی که با حرف [ F ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی fabricated food اصطلاح فارسی غذای فرموله شده، غذای ساخته شده مفهوم اصطلاح غذایی است که از ترکیبات خاص درست میشود. مثل همبرگر که از پودر سویا درست میشود. اصطلاح انگلیسی facultative اصطلاح فارسی اختیاری مفهوم اصطلاح صفتی توصیفی که در میکروبشناسی برای مشخص کردن استعداد نشو و نما …

Read More »