Tag Archives: اصطلاحات تخصصی صنعت لبنی

اصطلاحات تخصصی صنعت لبنی

Antibiotic residues حضور مقادیر ناچیزی از آنتی بیوتیک و مشتقات آن در شیر و یا گوشت. Babcock test روش قدیمی جهت اندازه گیری چربی شیر که می تواند برای کالیبره کردن دستگاه های اندازه گیری الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد. Bactofugation به حذف میکروارگانیسم های شیر در حرارت پاستوریزاسیون با استفاده از نیروی گریز از مرکز اطلاق می گردد. California …

Read More »