Tag Archives: از ضد ویتامین ها

از ضد ویتامین ها چه می دانید؟

واژه ی ضد ویتامین به ترکیباتی اطلاق می شود که یکی از 3 اثر زیر را در مداخله با مصرف طبیعی ویتامین داشته باشند: 1- این ترکیبات، گروه های ساختاری و شیمیایی مشابه ساختمان ویتامین ها دارند، ولی فاقد هر گونه تاثیر فیزیولوژیکی می باشند. در واقع آن ها به صورت یک متضاد عمل می کنند و در اغلب موارد …

Read More »