Tag Archives: ارزش غذایی

تاثير فرآيندهاي صنعتي روي ارزش مواد غذايي و ريزمغذي ها

مواد غذایی و ریز مغذی ها

غذاها مخلوطي از مواد بيوشيميايي هستند و واكنش بين اين مواد به عوامل بسياري از جمله پتانسيل اكسايش واحیا PH حرارت ميزان رطوبت و وجود سایر مواد بستگي دارد كه روش هاي مختلف عمليات اثرات متفاوتي روي ارزش غذايي مي گذارد

Read More »

شیر و ارزش غذایی آن

شیر با ارزش ترین ماده غذایی است و تقریبا تمامی مواد لازم برای رشد و ادامه زندگی انسان را داراست

Read More »