Tag Archives: آنزیم های منعقد کننده شیر

آنزیم های منعقد کننده شیر

چکیده: آنزیم های انعقادی شیر از منابع مختلفی تهیه می شوند که مهمترین و قدیمی ترین آن مایه پنیر (رنت) می باشد که با منشا حیوانی است . اما به دلیل کاهش میزان تولید آن سعی شده از جایگزین های میکروبی ٬گیاهی و طیور استفاده شود . که این جایگزین ها باید دارای پروتئاز اسیدی باشند . در شیرخام پروتئاز …

Read More »