Tag Archives: آنزیم های طبیعی شیر

آنزیم های طبیعی شیر

 چکیده شیر منبع مناسبی برای جداسازی مقادیر کافی از یک سری آنزیم ها نظیر فسفاتاز قلیایی و لاکتوپراکسیداز و بررسی خواص آن ها و مقایسه با آنزیم های مشابه از سایر منابع می باشد.به علاوه طعم ویژه و مشکلات مربوط به پایداری محصولات لبنی باعث انجام مطالعات قابل توجهی بر روی آنزیم هایی نظیر لیپاز،زانتین اکسیداز ،پروتئاز و فسفاتاز شده …

Read More »

لاکتو پراکسیداز

لاکتو پراکسیداز

لاکتو پراکسیداز

Read More »