Tag Archives: آدامس

فرآیند تولید آدامس

آدامس فرآورده ایست جویدنی که ماده اصلی آن صمغ مصنوعی یا طبیعی است و بر اساس نوع آن شکر و گلوگز مایع و مواد افزودنی مجاز به نسبت های مشخص به آن افزوده می شود

Read More »