خانه / بایگانی برچسب : کنسرو نخود فرنگی

بایگانی برچسب : کنسرو نخود فرنگی

کنسرو نخود فرنگی

Canned peas

4 کنسرو نخود سبز در محلول نمک گونه های نخود به دو صورت برای تولید کنسرومورد استفاده قرار می گیرد. یکی نخود سبز یا در واقع نخود سبز نارس که دارای رنگ سبز و بافت نرم است و دیگری نخود رسیده که مراحل تکامل آن به اتمام رسیده است . گونه های این دو فر آورده متفاوت است که فرآیند ... ادامه مطلب »