خانه / بایگانی نویسنده: Fooda (برگه 30)

بایگانی نویسنده: Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

گزارشکار Ne اندازه گیری درصد ساکارز و رافینوز در ملاس

درصد ساکارز و رافینوز در ملاس ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین ناخالصی

ناخالصی گندم ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد

خمیر کیک

دانلود گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید ادامه مطلب »

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم

گلوتن

تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری تخمیر

اندازه گیری تخمیر ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری اسیدیته آرد

ارد گندم

دانلود گزارشکار اندازه گیری اسیدیته آرد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری هکتولیتر

هکتولیتر

هکتولیتر ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری وزن هزار دانه

دانلود گزارشکار اندازه گیری وزن هزار دانه برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری وزن مخصوص دانه گندم

دانلود گزارشکار اندازه گیری وزن مخصوص دانه گندم برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید وزن مخصوص دانه گندم ادامه مطلب »

گزارشکار نشاسته غلات

نشاسته

دانلود گزارشکار  نشاسته غلات برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری PH آرد

اندازه گیری PH آرد ادامه مطلب »