خانه / فرآیندها و خطوط تولید / فرآورده های کنسروی / فرآیند تولید سالاد الویه
فرآیند تولید سالاد الویه
سالاد الویه

فرآیند تولید سالاد الویه

 تاﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ازﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨگ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ بیش از% ۶۰ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪﻏﺬاﻳﻲ اروﭘﺎﺋﻴﺎن را ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮد آﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎيﺳﺮد آﻣﺎده(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻد اﻟﻮﻳﻪ، ﺳﺎﻻدﻣﺮغ، ﺳﺎﻻد ذرت و ﺳﺎﻻد ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ) ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺮدم را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎنرا ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

جهان معاصر را به درستی «جهان سرعت» نامیده‌اند. سرعتی که انسان از روی حرص به دنیا، پس از رنسانس‌در زندگی خود وارد کرد. هر روز که دوران تجدد، وارد مراحل پیچیده ‌تر خود شد، ‌بر این سرعت افزوده شد. انسان عصر مدرن که در فضای خسته‌ کننده ماشینی ‌ باید شبانه‌روز کار کند تا نیازهای روز افزون خود به‌ خرید دستگاه‌ها و تجملات جدید را برطرف کند، دیگر حوصله تهیه غذاهای سنتی را هم از دست داده و به‌ مصرف نوع جدیدی از غذاها، معروف به غذاهای آماده یا سریع (Fast Food) روی آورده است. امروزه غذاهای‌آماده، جزء جدایی ‌ناپذیر شهرهای متجدد شده است. دسترسی آسان، ‌پخش گسترده و قیمت‌های پایین، نقش مهمی‌در گسترش مصرف این‌گونه غذاها ایفا می‌کند. تنوع زیاد این غذاها، به کار بردن ادویه‌های مختلف و خوش ‌بودر آن‌ها و نیز زیبا وجذاب بودن ظاهر این نوع غذاها، سبب می‌شود مصرف آن‌ها بیشتر شود.

دليل ‌افزايش ‌استفاده‌ی اين گونه غذاها اين است: ۱- استفاده از چربی فراوان ۲- استفاده از ادويه‌جاتخوش‌طعم‌کننده ۳ -کمتر بودن زمان آماده شدن غذا نسبت به انواع سنتی ۴- قيمت مناسب‌تر ۵- طعم‌متفاوت و گاه لذيذتر نسبت به انواع اغذيه. عمده دانش آموزان مدارس به دليل طولانی شدن ساعت حضوربچه‌ها در مدارس، از اين نوع غذاها استفاده می‌کنند. بسياری از کارمندان ادارات نيز از مصرف کنندگان عمده اين نوع غذاها هستند. تولید فرآوری ‌های خمیری از ماهی و هم‌چنین فرآوری‌ های نیمه آماده مرغ به عنوان یک صنعت تبدیلی در کشورمان از اهمیت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. سلایق عمده مصرف‌کنندگان درکشور به نوعی‌است که ‌تقاضا برای بخشی از آبزیان موجب فشار بر ذخایر آن‌ها شده درحالی که بخش قابل ملاحظه‌ای از آبزیان که ذخایر بالقوه آن‌ها قابل توجه است از بازار خوبی برخوردار نیستند. بررسی و تعیین فرمول مناسب فرآورده‌هایی که از گوشت این ماهیان مطابق با سلیقه مصرف‌کنندگان ایرانی تهیه می‌شود ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای از آبزیان را به ‌صورت غذاهای آماده مصرف در مناطق عمومی نظیر رستوران‌ها و نیز منازل قابل عرضه می‌سازد. از طرفی محصولات با ارزش افزوده شیلاتی مانند ماهی سوخاری، ‌فیش برگر، ناگت ماهی، میگوسوخاری و….. با توجه به بالا رفتن آگاهی‌های تغذیه‌ای جامعه در زمینه ارزش تغذیه‌ای فرآورده‌های دریایی می‌تواند قسمتی از ظرفیت مصرف فرآورده‌های دریایی را برنماید.انتخاب مناسب‌ترین روش تولید می‌تواند الگوی جدیدی را در رژیم غذایی مردم کشورمان ایجاد نموده‌ضمن این‌که رشد این صنعت را همانند کشورهای اروپایی و آسیایی( جنوب شرقی) سبب می‌شود.

ليست ماشين آلات خطوط كامل توليد سالاد الويه و سالاد ماكاروني

۱٫بالابر سيب زميني تماما استنلس استيل

۲٫دستگاه شستشوي سيب زميني تمام استيل

۳٫بالابر ۴ متري تمام استيل

۴٫پوست كن سايشي اتومات استيل

۵٫ميز بازرسي تمام استيل روليكي

۶٫بالابر ۴ متري

۷٫اسلايسر(Deicer)

۸٫دستگاه نشاسته گير تماما استنلس استيل

۹٫ديگ پخت بچ سيب زميني با سيني و گاري مربوطه با سيستم خنك كن استريل

۱۰٫ميكسر استيل

۱۱٫ميز قصابي مرغ

۱۲٫ديگ پخت مرغ و نخود فرنگي با سيني و گاري مربوطه با سيستم خنك كن استريل

۱۳٫ترموفرمينگ(فرم فيل سيل)

۱۴٫تابلوي فرمان

۱۵٫جت پرينتر

۱۶٫ترولي تمام استيل

۱۷٫پمپ انتقال الويه

۱۸٫ديگ پخت گردان استيل (جهت پخت ماكاروني)

 تاﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ازﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨگ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ بیش از% ۶۰ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪﻏﺬاﻳﻲ اروﭘﺎﺋﻴﺎن را ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮد آﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎيﺳﺮد آﻣﺎده(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻد اﻟﻮﻳﻪ، ﺳﺎﻻدﻣﺮغ، ﺳﺎﻻد ذرت و ﺳﺎﻻد ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ) ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺮدم را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎنرا ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. جهان معاصر را…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید!
0

درباره‌ Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*